ENG
Weyses-modellbok

Weyses modellbok 1763

Modellboken av Ip Olufsen Weyse fra 1763 inneholder originale kolorerte tegninger og akvareller av glassprodukter ved Nøstetangens og Aas glassverk. Modellboken er unik fordi den dokumenterer tidlig norsk håndverksindustri, fra en periode der produktene i stor grad er sjeldne eller borte.

Weyses-modellbok
Weyses modellbok 1763 Det er bevart tre eksemplarer i Riksarkivet og det peneste er valgt ut til Norges dokumentarv.

Ip Olufsen Weyse var signet-, skrift- og stempelstikker av profesjon. Hans modellbøker ble utarbeidet i København i årene 1763 og 1774. Weyses modellbøker kan sees på som datidens reklamekataloger. De ble utarbeidet i flere eksemplarer og var tilgjengelige for kunder ved varemagasin i Christiania, Drammen og København samt hos kommisjonærer i byer som Bergen, Trondheim, Odense og Aalborg. Alle hadde originale tegninger og priser for de forskjellige produktene.

Weyses modellbok er en viktig dokumentasjon av tradisjoner og stil innen pryd- og bruksgjenstander. Her finnes modelltegninger av vinglass, brennevinsglass og ølglass i ulike fasonger, karafler og utførlige pokaler, bispekanner, lysestaker og tobakksdåser, et større antall modeller til apotekerglass samt uringlass og måleglass. Av glass til vanlig husholdningsbruk ble det produsert mange former og størrelser av sylteglass, oljekanner, eddikkanner og saltkar. Fra glasshytten ved Aas glassverk ble det først og fremst levert ulike typer flasker produsert i grønt glass.

Nøstetangen var det første norske glassverk, grunnlagt i 1741, mens Aas ble grunnlagt i 1748. Det var Fredrik 6. som stod bak etableringene, etter at glassproduksjon hadde blitt forbudt i Danmark som følge av påkjenningene slik industri medførte på naturressursene. Før denne tiden var det ingen tradisjon for glassproduksjon i Norge og den første tiden er regnet som den viktigste perioden i norsk glasshistorie. Modellboken forteller også noe om teknisk utvikling, prisnivå og kulturell og stilistisk innflytelse fra omverdenen.