ENG
Nødbrevet NRA_AM_98_5

Arkivreferanse: Riksarkivet, AM fasc. 98 nr. 5. Datering: [o. 1370] okt. 18. RA/EA-5965/F05/L0236/0004

Dronning Margretes nødbrev – et privat brev fra middelalderen 1370

Dette er et av få bevarte private brev fra middelalderen og i tillegg er det skrevet av en kvinne, dronning Margrete. Margrete var bare 17 år gammel og gravid med sin sønn Olav da hun skrev til sin mann Håkon 6. Magnusson som antakeligvis var i Båhuslen. Slik innleder hun brevet som er skrevet på Akershus slott den 18. oktober 1370.

Eder, min allerkjæreste herre, hilser jeg Margareta inderlig med Gud.

Hun skriver videre hvordan både hun selv og tjenerne lider stor nød på grunn av mangel på mat og drikke, og hun ber kongen ordne så de kan få handle på kreditt (borge) hos kjøpmann Vestfal.

Brevet avspeiler den generelle situasjonen i tiårene etter svartedauen, med knappe tilførsler til slottet og et distribusjonsapparat som ikke virket tilfredsstillende for forsyninger av varer som mat og drikke.

Nødbrevet NRA_AM_98_5

Brevet som er skrevet på pergament er trolig ikke ført i pennen av Margrete selv men av en sekretær på et svensk-norsk blandingsspråk, noe som også peker fram mot Margretes bruk av utenlandske menn i norsk riksstyring.

Til tross for sin unge alder fremstår dronningen som en moden og bestemt kvinne. Så var hun da også datter av den danske kongen, Valdemar Atterdag. Hun ble giftet inn i den norske kongeslekten i 1363, bare ti år gammel. Margrete skulle senere bli den mektigste kvinne i Nordens historie. I 1388 ble hun regent i Norge og senere også i hele Norden -  som da omfattet Island, Shetland, Orknøyene, Færøyene og Grønland, som da lå under Norge, og Finland under Sverige.

Avskrift av Margretes nødbrev er trykt og kan leses i Diplomatarium Norvegicum

Arkivreferanse: Riksarkivet, AM fasc. 98 nr. 5. Datering: [o. 1370] okt. 18. RA/EA-5965/F05/L0236/0004