ENG
Åker gård - brev 1791

Arkivref: Statsarkivet i Hamar, ARK-10, Åker i Vang, Hedmark, og familien Todderud, Ea – eske 2. Korrespondanse ordnet kronologisk 1773-1837.

Åker gård – privatbrev 1700 tallet

Den 6. desember 1791 sendte 20 år gamle Peder Todderud et brev fra Åker gård ved Hamar. Peder hadde studert i København og var hjemme i desember. Han sendte et brev til lillebroren Eilert Ditlef Todderud, som var student i Christiania. Også på denne tiden for 226 år siden var det eksamenstid. Begge brødrene tok militær utdannelse.

Hjem til jul 1791

I brevet forteller Peder at hjemlengsel gjorde at han brøt en lovnad om besøk hos «General Krigs-Commisair Haxthausen» i Christiania. Han fortalte om besøk til bekjente og at han skyldte penger til en felles bekjent, noe han ikke ønsket at faren deres skulle få vite om.
Peder fortalte også om «overmaade Herlige Piiger» på Nes prestegård og om inntrykket av andre jenter i samme samfunnssjikt.

Åker gård - brev 1791

Brødrene var en del av «de kondisjonerte», embetsstanden eller eliten, på Hedmarken på denne tiden. Familien Todderud var bosatt på storgården Åker ved Hamar.

I privatarkivet etter Åker gård finner vi brev fra bekjente og medlemmer av familien Todderud. Ut fra dagbøker og andre brev ser vi at det var tett med store og små selskapeligheter i julehelgen, særlig for de unge. Arbeidsåret var hardt og langt og i julen kunne man treffe naboer og tilreisende,  blant annet de militære brødrene Todderud som kom hjem til jul.
Julen 1791 ble den siste til den unge forfatteren av brevet, «Second Lieutenant» Peder Todderud. Ifølge hans mor Ulricke Charlottes dagbok var han 21 år, 5 måneder og 14 dager gammel da han døde den 29. august 1792.

Arkivreferanse: Statsarkivet i Hamar, ARK-10, Åker i Vang, Hedmark, og familien Todderud, Ea – eske 2. Korrespondanse ordnet kronologisk 1773-1837.