ENG

Policy for henvendelser som innebærer oppslag i folketellingen 1910

Den nasjonale folketellingen fra 1910 er oppbevart i Riksarkivet. Det er skjøre løsblad pakket i omslagspapir med hyssing. Av fare for skade på materialet er det ikke mulig å låne folketellingen på lesesalen i Riksarkivet

Folketellingen fra 1910 er transkribert og tilgjengelig for søk i Digitalarkivet. Alle har hatt anledning til å melde inn mulige feil i transkripsjonen av folketellingen. Tilnærmet ingen av disse korrekturmeldingene baserer seg på oppslag i den originale folketellingen, og det har vist seg at transkripsjonen i de aller fleste tilfeller er korrekt. Arkivverket foretar ikke korrigeringer i det transkriberte materialet uten å konferere originalen.

Arkivverket har begrenset kapasitet til å gjøre oppslag i folketellingen fra 1910. Fra 1. juli 2018 gjelder derfor følgende: Utover rettslige og yrkesrettede formål, vil det ikke være mulig å be om oppslag i den originale folketellingen fra 1910 eller sende meldinger om mulige feil i den transkriberte utgaven i Digitalarkivet.