ENG
org

Arkivverkets organisering

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Organisasjonskart
Arkivverkets organisering

 

Ledelsen i Arkivverket

Inga Bolstad

Inga Bolstad

Riksarkivar
481 26 026
inga.bolstad@arkivverket.no

Guri Kaspara Lande

Guri Kaspara Lande

Direktør Strategi og styring og direktør Kommunikasjon og formidling (fung.)
911 77 256
guri.lande@arkivverket.no

Øyvind Akerhaugen

Øyvind Akerhaugen

Avdelingsdirektør Innovasjon
908 32 215
oyvind.akerhaugen@arkivverket.no

Espen Sjøvoll

Espen Sjøvoll

Avdelingsdirektør Forvaltning
984 11 632
espen.sjovoll@arkivverket.no

Anette Clausen

Anette Clausen

Avdelingsdirektør Publikum (fung)
920 83 421
ancl@arkivverket.no

Bjørn Børresen

Bjørn Børresen

Direktør Norsk helsearkiv
971 53 080
bjobor@arkivverket.no

Anne Størseth

Anne Størseth

Avdelingsdirektør Interne Tjenester
994 76 004
anne.storseth@arkivverket.no