ENG
Inga med ledergruppen

Foto: Vegard Breie/Arkivverket

Arkivverkets organisering

Her finner du organisasjonskart og oversikt over ledergruppa.

Organisasjonskart for Arkivverket

Organisasjonskart desember 2023.png

 

Ledelsen i Arkivverket

Inga Bolstad

Inga Bolstad

Riksarkivar
481 26 026
inga.bolstad@arkivverket.no

Preben Sandborg Røe

Preben Sandborg Røe

Områdedirektør Strategi og kommunikasjon
901 25 773
preroe@arkivverket.no

Øyvind Akerhaugen

Øyvind Akerhaugen

Områdedirektør Innovasjon
908 32 215
oyvind.akerhaugen@arkivverket.no

Kjetil Korslien

Kjetil Korslien

Områdedirektør Samfunnsdokumentasjon
979 74 579
kjekor@arkivverket.no

AnnaMaria Tonnvik

AnnaMaria Tonnvik

Områdedirektør Publikum
980 85 482
annamaria.tonnvik@arkivverket.no

Bjørn Børresen

Bjørn Børresen

Direktør Norsk helsearkiv
971 53 080
bjorn.borresen@arkivverket.no

Anne Størseth

Anne Størseth

Områdedirektør Interne tjenester
994 76 004
anne.storseth@arkivverket.no