ENG
Inga med ledergruppen

Foto: Vegard Breie/Arkivverket

Arkivverkets organisering

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Organisasjonskart for Arkivverket

 

Ledelsen i Arkivverket

Inga Bolstad

Inga Bolstad

Riksarkivar
481 26 026
inga.bolstad@arkivverket.no

Guri Kaspara Lande

Guri Kaspara Lande

Direktør Strategi og kommunikasjon
911 77 256
guri.lande@arkivverket.no

Øyvind Akerhaugen

Øyvind Akerhaugen

Avdelingsdirektør Innovasjon
908 32 215
oyvind.akerhaugen@arkivverket.no

Espen Sjøvoll

Espen Sjøvoll

Avdelingsdirektør Samfunnsdokumentasjon
984 11 632
espen.sjovoll@arkivverket.no

AnnaMaria Tonnvik

AnnaMaria Tonnvik

Avdelingsdirektør Publikum
980 85 482
annamaria.tonnvik@arkivverket.no

Bjørn Børresen

Bjørn Børresen

Direktør Norsk helsearkiv
971 53 080
bjorn.borresen@arkivverket.no

Anne Størseth

Anne Størseth

Avdelingsdirektør Interne Tjenester
994 76 004
anne.storseth@arkivverket.no