ENG
Foto_Arkivverket_data

(Foto: BERRE)

Vi høster politiske partiers aktivitet på sosiale medier

(Pressemelding 24.08 2017): Sosiale medier er en viktig kommunikasjonskanal for de politiske partienes aktivitet og derfor skal denne dokumentasjonen nå bli bevart for ettertiden. Fra og med valgkampen 2017 høster Arkivverket informasjon fra de ulike partienes uttalelser i sosiale medier.

Etter vårens mediafokus på den politiske debatten i sosiale medier har Arkivverket i sommer gjennomført et pilotprosjekt for å dokumentere denne aktiviteten. Arkivverket høster nå og lagrer tekst, bilder og annen tilknyttet informasjon fra de politiske partiers aktivitet i sosiale medier.

– Aktivitet i sosiale medier er viktige kilder til det som rører seg i samfunnet i dag. Derfor er det viktig å ta vare denne informasjonen, slik at fremtidens forskere og andre interesserte kan få tilgang til dokumentasjon på hva som foregikk i det politiske Norge i 2017, sier Espen Sjøvoll, direktør for Forvaltning i Arkivverket.

Arkivverket vil ta vare på informasjon fra de åtte partiene på Stortinget, pluss Rødt. I tillegg henter vi inn de personlige, men offentlige profilene fra alle partienes partiledere. Foreløpig høstes det fra Facebook, Twitter og Instagram.

Det hentes kun inn informasjon fra offentlig tilgjengelige sider.

Arkivverket har som oppgave å samle inn og ta vare på unik samfunnsdokumentasjon. Mens Statsministerens Kontor selv tar vare på det offisielle som kommer fra statsminister Erna Solberg, er det per i dag ingen som tar vare på det Erna Solberg skriver og deler på sosiale medier som privatperson og politiker.

– Her er det et hull, og vi ønsker nå å sikre denne dokumentasjonen, sammen med de andre partiene og alle partiledernes aktivitet, sier Sjøvoll.

I USA er dette allerede lovfestet gjennom The Presidential Records Act.

– Det amerikanske Arkivverket høster blant annet Donald Trumps private twittermeldinger. The Presidential Records Act inkluderer både e-post og publisering i sosiale medier. Arkivene havner i NARA - National Archives and Records Administration, sier Sjøvoll.

Selve innhøstingen skjer i samarbeid med medieovervåkningstjenesten Retriever, som på oppdrag fra Arkivverket henter ut relevant informasjon fra sosiale medier. Informasjonen høstes regelmessig fra nettet og inn til Arkivverket, der den behandles og arkiveres slik at det tilfredsstiller krav til langtids bevaring - og senere tilgjengeliggjøring for bruk av materialet.

For mer informasjon, kontakt Espen Sjøvoll, direktør for Forvaltning i Arkivverket på 98411632, e-post: [email protected].

– Aktivitet i sosiale medier er viktige kilder til det som rører seg i samfunnet i dag. Derfor er det viktig å ta vare denne informasjonen, slik at fremtidens forskere og andre interesserte kan få tilgang til dokumentasjon på hva som foregikk i det politiske Norge i 2017, sier Espen Sjøvoll, direktør for Forvaltning i Arkivverket.