ENG
07-00688-bygdepride02

Foto fra pridemarkering i Volda, sendt inn til fotokonkurransen Årets bilde. Foto: Linda Næsfeldt.

, Foto: Linda Næsfeldt

Vi deler skeive arkiver

Den 21. april i år er det 50 år siden paragraf 213 i straffeloven ble fjernet. Da ble homofilt samliv mellom menn i Norge avkriminalisert. Arkivverket markerer det med å digitalisere relevant arkivmateriale.

I Arkivverkets magasiner finnes arkiver som dokumenterer utviklingen av homobevegelsen i Norge. Nå digitaliseres dette arkivmaterialet i anledning Skeivt kulturår og avkriminaliseringen av homofilt samliv mellom menn. 

Under den offisielle markeringen av dagen 21. april, overrakte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen også en gave på vegne av Arkivverket til Skeivt arkiv: tilgang til arkivmaterialet. 

– Vi håper dette gir ny og nyttig innsikt og godt faglig utbytte for Skeivt arkiv og de som forsker på deres materiale, sier riksarkivar Inga Bolstad. 

– I både offentlige og private arkiver ligger spor etter homofiles kamp for egne rettigheter. Alle har behov for å kjenne sin historie, og ved å digitalisere og gjøre materialet lettere tilgjengelig, ønsker vi å bidra, sier hun. 

Det digitaliserte materialet består av flere arkiver, bl.a. arkivet etter Det norske forbundet av 1948/Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Homohistorisk samling/Turid Eikvam personarkiv og arkivet etter Rolf Løvaas, DNFs første formann. 

Noe av innholdet er skjermet for offentligheten av personvernhensyn, og dermed bare tilgjengelig for forskning etter avtale. Andre deler av arkivene er åpne for alle, via Digitalarkivet. 

– Mye av dette materialet inneholder personinformasjon, og kan derfor ikke publiseres fritt tilgjengelig, men vi løser det ved å inngå en kontrakt med Skeivt arkiv, slik at vi ivaretar personvern og tilganger, sier Bolstad. 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overrakte gaven på vegne av Arkivverket. Arkivtilgangen ble symbolisert ved en innrammet tale, som hyllet Kim Friele: 7. mai 1972 ble det holdt en fest i regi av Forbundet av 1948. Festen ble benevnt som et gravøl for paragrafen, og en av festdeltakerne holdt denne talen:  

«Kjære venner, vi er samlet til gravøl i kveld, og sjelden er vel en avdød blitt ført til graven med slik glede som i dette tilfelle – og sjelden er slike anstrengelser gjort for å skaffe avdøde av veien – og ingen er blitt kriminell av å fjerne det «kriminelle» i dette tilfelle – av dem som har skaffet våpen i hende til avlivningen og som vi skylder stor takk.»