ENG
L-sak

En del av dokumentene i en nokså gjennomsnittlig etterforskningsmappe i landssvikoppgjøret.

Nå kan du sjekke status i digitaliseringen av Landssvikarkivet

Hele Landssvikarkivet på 90.000 saker er under digitalisering. Nå kan du sjekke digitaliseringsstatus for de ulike arkivseriene.

Før sommerferien meldte Arkivverket at hele det omfattende landssvikarkivet på til sammen 90 000 saker skal digitaliseres. Det innebærer at du i fremtiden vil kunne studere dette materialet fra egen stue, i stedet for å reise til lesesalen i Oslo.

Landssvikarkivet er et av de største arkivene som oppbevares i Arkivverket og inneholder etterforskningsdokumentene i de aller fleste norske landssvik- og krigsforbrytersakene etter andre verdenskrig.

Siden arkivet ble åpnet for allment innsyn i 2015, er interessen fremdeles svært stor, og ser ikke ut til å avta. Arkivverket har 6000 utlån av landssviksaker på lesesalen årlig. Ca. 40 prosent av all brukerbetjening i Oslo omhandler landssvikarkivet.

90 prosent av alle forespørslene kommer fra vanlige folk som vil vite noe om slekten sin. Stadig flere vil vite hva en bestefar eller onkel – som i en del tilfeller nylig har gått bort – var borti under krigen.

Det er også stor pågang på materialet fra forskere, forfattere og historikere.

Følg med på digitaliseringen

Arkivverket har nå laget en oversikt der du kan følge med på digitaliseringen av arkivseriene fra Landssvikarkivet.

Saker i serier som er sendt til digitalisering, eller som er under digitalisering, er utilgjengelige inntil de blir publisert på Digitalarkivet. 

Saker i serier som ikke er sendt til digitalisering, vi være tilgjengelige på vår lesesal i Oslo.

Merk at alle saker må vurderes med hensyn til mulig forekomst av opplysninger som fortsatt vil være taushetsbelagte, dersom dette ikke er gjort tidligere. De aller fleste sakene, ca. 95 %, blir da vurdert som fritt tilgjengelige i sin helhet. Og der taushetsplikt fortsatt gjelder, vil det som oftest bare omfatte opplysninger i noen få dokumenter i saken.

Merk at de aller fleste sakene, også de fritt tilgjengelige, ikke vil bli publisert åpent. Inntil videre må alle som ønsker å studere en sak, først henvende seg til oss via skjema, for å få oppgitt politikammer, serie og saks- eller eskenummer – med mindre man kjenner til dette fra før gjennom en litteraturhenvisning eller lignende. Man vil da få beskjed om saken er publisert på Digitalarkivet. Er det tilfelle, og man allerede har registrert seg som bruker på Digitalarkivet, vil man få en tidsbegrenset tilgang etter innlogging med brukernavn og passord.

Hvis saken ennå ikke er publisert, må man følge med på når den kommer. Når det er skjedd, kan man så registrere seg som bruker på Digitalarkivet – om man ikke har gjort det fra før – og rette en henvendelse til oss for å få tilgang til den aktuelle saken. Eventuelt kan man bestille saken til gjennomsyn på lesesalen.