ENG
hav

Nå får sjømatnæringen sitt eget nasjonale arkiv

Norsk sjømatnæring er en av landets viktigste bransjer. Den har påvirket og formet vårt samfunn i generasjoner og er fortsatt en næring i sterk vekst. Derfor er det svært viktig å bevare næringens arkiver for ettertiden. Det vil tjene næringen selv, forskningsinteresser og samfunnet som helhet. Gode og tilgjengelige arkiver er sentralt i enhver bedrift. Fortellingen om Norge vil være fattigere uten næringens egne arkiver.

Sjømatarkivets visjon er å sikre de mest sentrale arkivene fra denne næringssektoren for framtiden, både med tanke på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling. Bransjen, og vår interesse, omfatter både havbruk, villfisket samt leverandørindustrien med tilhørende organisasjoner. 

Sjømatnæringen får sitt eget nasjonale arkiv_Nordlandske fiskecompagni
Brevhoder fra eldre sjømatbedrifter i ulike bevarte privatarkiv. Sjømatarkivet vil sikre tilsvarende godbiter og mye annet fra dagens fiskeri- og havbruksbedrifter.

ArkiVest har i samarbeid med Arkivverket etablert Norsk sjømatarkiv. Sjømatnæringen, ved Sjømat Norge og Norges sjømatråd, støtter tiltaket. Vi har et nasjonalt ansvar for bevaring av historisk verdifullt kildemateriale fra norsk sjømatsektor.

Norsk sjømatarkiv ønsker å inngå avtaler med bedrifter og organisasjoner innenfor sjømatbransjen om avlevering og/eller deponering av virksomhetens arkiver.

Sjømatnæringen får sitt eget nasjonale arkiv_Den norske fiskegarnfabrikk

Avtalene vil sikre at næringen blir dokumentert i nåtid og framtid gjennom å oppbevare sine arkiver i offentlige arkivinstitusjoner. Samtidig garanteres virksomhetene fortsatt eierskap og full kontroll over bruk av arkivmaterialet. 

Spørsmål og henvendelser om sjømatarkivet kan rettes til:

•Terje Haram (ArkiVest, Bergen-  tlf. 90945045 Terje.Haram@bergen.kommune.no)

•Solbjørg Fossheim (Arkivverket, Tromsø – tlf. 92428502 sofo@arkivverket.no)

•Torkel Thime (Arkivverket, Stavanger – tlf. 91559642 toth@arkivverket.no).