ENG
Bevaringsutvalg

Hva bevarer vi for ettertiden?

Hva er viktig og riktig å bevare for ettertiden? Hvilken digital dokumentasjon vil vi ha nytte av om 100 år? Det skal et nytt bevaringsutvalg vurdere: Utvalget for bevaring av digitalt skapt dokumentasjon.

Vi samhandler og bruker teknologi på nye måter, både i privat og offentlig sektor. Det skapes enorme mengder data, informasjon og dokumentasjon – og det er nesten umulig å vite hva som vil ha verdi i fremtiden.   

Forrige gang vi oppnevnte et bevaringsutvalg, var i 2000. Nå er det på tide å tenke nytt rundt hva vi skal bevare, for å sikre at riktig dokumentasjon blir bevart for ettertiden. Og til dette har vi bedt om ekstern hjelp. Riksarkivaren har oppnevnt et utvalg med eksterne krefter med ulik kompetanse, og det kommende året skal de diskutere hvilken tilnærming Arkivverket bør ha når vi velger hvilken dokumentasjon som skal bevares fra offentlig og privat sektor. Arbeidet skal munne ut i en rapport. 

– Bred og god kompetanse 

Utvalget skal ledes av professor Maria Astrup Hjort, fra Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO). Med seg har hun: 

  • Synne Solbakken, jobber med informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene 
  • Hilde Reinertsen, samtidshistoriker og forsker ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO
  • Håkon Jendal, løsningsarkitekt i NAV IT 
  • Shahzad Rana, informatikk- og filologiutdannet fra UiO. I dag er Rana teknologidirektør i Microsoft Norge
  • Herbjørn Andresen, professor i arkivvitenskap ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet  
  • Lars Holden, administrerende direktør ved Norsk regnesentral og styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 
  • Laila Bokhari, statsviter, forsket på terrorisme og politisk motivert vold 

Utvalget har sitt første møte etter påske, og arbeider uavhengig. Medarbeidere fra Arkivverket utgjør sekretariatet til utvalget. 

– Jeg er veldig godt fornøyd med utvalgets sammensetning, sier riksarkivar Inga Bolstad. – Her har vi fått samlet bred og svært god kompetanse. Jeg er spent på det de kommer til å legge frem, og er sikker på at dette vil gi oss gode innspill til videre arbeid. 

Utvalget skal foreslå en overordnet tilnærming vi kan bruke når vi velger hvilken dokumentasjon som skal bevares fra offentlig og privat sektor. Den overordnede tilnærmingen de foreslår, vil danne utgangspunkt for utvikling av Arkivverkets bevaringspolitikk og arbeid med bevaringskriterier og metodikk framover.