ENG
01bd9d15-fa1a-4b6f-9344-8c694b98efb5

Fra arkivet etter Stavanger Drilling AS

Granskingsrapporten etter Kielland-ulykken tilgjengelig på Digitalarkivet

Arkivverket har gjort granskingsrapporten etter Alexander L. Kielland-ulykken tilgjengelig i sin helhet på Digitalarkivet. Også avleverte arkiver etter selskapet som eide plattformen, Stavanger Drilling AS, er nå tilgjengelig på nett.

Alexander L. Kielland-ulykken var ulykken der boligplattformen «Alexander L. Kielland» kantret 27. mars 1980 da ett av plattformens fem ben ble revet av i høy sjø. Av 212 personer om bord omkom 123, og 89 ble reddet. Ulykken skjedde på Ekofiskfeltet i Nordsjøen (kilde: snl.no).

Arkivet etter granskingskommisjonen for Alexander L. Kielland-ulykken oppbevares i dag i Arkivverket og er på 2,6 hyllemeter. I sommer har Arkivverket jobbet med å digitalisere og publisere arkivet i sin helhet på Digitalarkivet. 20660 sider er nå gjort fritt tilgjengelig på nett. Rapporten fra granskingen fikk store konsekvenser for HMS på plattformene, som sikkerhetskurs for alle og rikelig med redningsutstyr.

Se arkivene etter granskingskommisjonen

Arkivet etter granskingskommisjonen for Alexander L. Kielland-ulykken omfatter alt grunnlagsmateriale som munnet ut i NOU 1981:11. Kommisjonen ble nedsatt allerede dagen etter ulykken inntraff 27. mars 1980. Kommisjonen startet sitt arbeid den 30. mars 1980. Arkivet bidrar til innsikt i hva kommisjonen gjorde av arbeid. Det dokumenterer ulykken i detalj og redningsarbeidet som ble satt i gang. Arkivet dokumenterer også hvilke data kommisjonen hadde, som gjorde at den konkluderte som den gjorde.

– Å gjøre hele kommisjonsarkivet digitalt tilgjengelig for alle har vært et møysommelig, men nødvendig arbeid. Dette er viktig dokumentasjon av en alvorlig hendelse i norsk historie og Arkivverket ønsker å bidra til åpenhet rundt ulykken og det etterfølgende arbeidet, sier avdelingsdirektør Tom Oddby i Arkivverket.

Arkivmateriale etter Stavanger Drilling AS

Arkivverket har også tilgjengeliggjort alt arkivmateriale fra første avlevering etter selskapet som eide plattformen, Stavanger Drilling AS. Arkivet er på 5 hyllemeter og 26000 sider er nå digitalisert og lagt ut på Digitalarkivet.

Se arkivene etter Stavanger Drilling AS

Deler av dette arkivet er imidlertid underlagt taushetsplikt og sperret for allment innsyn. Årsaken til dette er personsensitive opplysninger. Dette vil komme tydelig frem på Digitalarkivet. Du kan søke innsyn i sperret arkivmateriale på arkivverket.no.

Arkivene etter Stavanger Drilling AS består av styrereferater, sakspapirer og styrekorrespondanse fra perioden 1974-1983. I tillegg finner du en serie med generell korrespondanse og saksdokumenter. Dette materialet omhandler stort sett finansiering av selskapet, finansiering av innkjøpet av de to plattformene "Alexander L. Kielland" og "Henrik Ibsen", samt forskjellige avtaler. 

Én serie omhandler selve plattformen "Alexander L. Kielland". Her er dokumentasjonen i hovedsak konsentrert rundt selve ulykken, de to rettssakene i etterkant av ulykken, og utbetaling av erstatning etter ulykken. Her finner du også en engelsk oversettelse av den franske ekspertrapporten etter Kielland-ulykken fra 1985.

Arkivet etter Stavanger Drilling AS inneholder også fire dekksdagbøker som ble hentet ut av vraket på et senere tidspunkt. Disse er sterkt vannskadet og ikke tilgjengelig for allmenn bruk. De er heller ikke skannet på grunn av sin fysiske tilstand. Innholdet i dagbøkene finnes i avskrift i serien "Alexander L. Kielland".

Merk at Arkivverket i sommer mottok ytterligere arkivmateriale etter Stavanger Drilling AS, fra Norsk Oljemuseum. Arkivverket var ikke kjent med dette materialet fra før. Også dette vil bli digitalisert og publisert så snart det er klargjort og gjennomgått iht. taushetsbelagt informasjon. 

Generelt om Kiellandarkivene i Arkivverket

Arkivverket har ansvar for arkiver etter Alexander L. Kielland-ulykken, og spørsmål om innsyn i disse arkivene behandles av Arkivverket. Det meste av Kiellandarkivene er tilgjengelig for offentligheten. Unntak gjelder kun taushetsbelagt informasjon, som f. eks. helseopplysninger. Arkivverket vil fortsette digitaliseringen av arkiver som kan belyse Kielland-ulykken, så som nylig mottatt materiale fra Oljemuseet, men også andre arkiver som kan bidra til nye perspektiver på ulykken.

Om Digitalarkivet:

Arkivverket bruker Digitalarkivet som kanal for å publisere sitt arkivmateriale på nett, i hovedsak det mest etterspurte materialet. I samarbeid med arkivsektoren videreutvikler Arkivverket Digitalarkivet til en felles nasjonal løsning for alle bevaringsinstitusjoner som oppbevarer arkiv, og for alle typer av digitale arkiver. Digitalarkivet har rundt én million brukere årlig. Les mer om Digitalarkivet.