ENG
Krater-1[1]

Titania AS er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som er utgangspunktet for framstilling av titanhvitt (TiO2). Malmen tas ut i dagbrudd som setter tydelige spor i landskapet, her fra det store bruddet på Tellenes (foto: Ingrid Nøstberg).

Det historiske arkivet til Titania AS sikres for ettertiden

Norsk bergindustriarkiv har nå fått sitt første arkiv i hus. Rogalandsbedriften Titania AS har avlevert de eldste delene av sitt arkiv til Arkivverket i Stavanger og sikrer dermed dette unike arkivmaterialet for ettertiden.

Titania AS er en sentral bedrift innen bergindustrien, både i norsk og europeisk sammenheng. Bedriften er Europas største produsent av ilmenitt, et mineral som danner utgangspunktet for framstillingen av titanhvitt (TiO2). Dette gir hvitfarge til mange av de produktene vi omgir oss med til daglig, som; maling, plast, papir, gummi, glass, kosmetikk og matvarer – for eksempel tannkrem og softis.

Titania AS har en lang og interessant historie. Bedriften ble etablert i 1902 og ligger ved Hauge i Dalane, helt sør i Rogaland. Grunnlaget for oppstarten var de store forekomstene av ilmenitt i området, en forekomst som regnes blant verdens største. Dette har gitt grunnlag for industrivirksomhet i over 100 år, og forekomsten antas å vare i mange tiår framover. Titania AS har dermed vært, og vil fortsatt være, en viktig bergindustribedrift og hjørnesteinsbedrift i Dalane. Bedriften eies i dag av det amerikanske selskapet Kronos og sysselsetter over 220 ansatte. 

Arkivet som nå er avlevert til Arkivverket, er fra perioden fram til ca. 1965, dvs. perioden med malmuttak fra Sandbekk. I dag skjer uttaket fra Tellenes, en forekomst med store reserver for årene framover.

 

Avlevering Titania-AV_01
Arkivet til Titania AS på vei inn i Arkivverkets magasiner på Arkivenes hus i Stavanger. Finn Nesvold fra Titania AS (til høyre på bildet) avleverer arkivet til Eivind Skarung fra Arkivverket. (Foto: Torkel Thime).

 

Norsk bergindustriarkiv ble etablert i 2019 av blant andre Vestfoldarkivet og Arkivverket. 

Bergindustrien inkluderer utvinning av byggeråstoffer (pukk, grus og sand), naturstein, industrimineraler, metaller og energimineraler. Næringen er godt spredt over hele landet. Størst etter omsetning er Rogaland, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold.

For mer informasjon, ta kontakt med leder for Norsk bergindustriarkiv Ingrid Nøstberg på tlf.: 958 21 501