Kom i gang: Forskerinnsyn

Her finner du informasjon om forskerinnsyn og om hvordan du kan søke om innsyn i materiale, som er unntatt offentlighet.

1 - Forskerinnsyn

Hva er forskerinnsyn?

De fleste arkivene i Arkivverket er fritt tilgjengelige for alle. Men det finnes en del arkiver som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Riksarkivaren kan på visse vilkår gi innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål, jf. forvaltningsloven § 13 d.

Hvem kan søke om forskerinnsyn?

Minstekravet vil normalt være at du må ha mastergrad innen et relevant fagfelt, eller være masterstudent under veiledning av en person i vitenskapelig stilling.

Vilkår for forskerinnsynet

Etter forvaltningsloven § 13 d annet ledd kan det knyttes vilkår til vedtak om forskerinnsyn:

 • Innsynet gjelder normalt for en periode på inntil 3 år
 • Innsynet gjelder bare for det aktuelle prosjektet

Taushetsplikt

Etter forvaltningsloven § 13 e er forskere som får innsyn, pålagt taushetsplikt. Du må derfor undertegne en taushetserklæring og sende den tilbake til Arkivverket, før du kan få tilgang til selve arkivsakene. Det er ikke lov å kontakte de personene som de taushetsbelagte opplysningene gjelder. Hvis du vil intervjue personer i forbindelse med prosjektet ditt, må du gjøre dette på forhånd.

Du kan kopiere, avfotografere og lagre taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med prosjektet. Men du kan ikke dele opplysningene med andre som ikke er med i prosjektet, og som ikke har undertegnet taushetserklæring. Opplysningene må oppbevares slik at andre ikke får tilgang til dem. Når prosjektet er over, må du makulere eller slette alle kopier, avskrifter og dokumentfiler, som inneholder taushetsbelagte opplysninger.

2 - Slik forbereder du søknaden din

For forskere:

 • ​​​​Gå til Arkivportalen og finn den aktuelle arkivkatalogen. Tips og råd om hvordan du søker på Arkivportalen, finner du her (PDF).
 • Finn nøyaktig det du du ønsker å søke om innsyn i.
 • Noter deg arkivreferansen (hvilket arkiv, hvilke serier og hvilke arkivstykker).
 • Finn frem dokumentasjon på forskerkompetanse, for eksempel kopi av vitnemål.
 • Lag en kort prosjektbeskrivelse som redegjør for problemstillinger og for hvordan opplysningene er tenkt brukt.

For studenter:

 • ​​​​Gå til Arkivportalen og finn den aktuelle arkivkatalogen. Tips og råd om hvordan du søker på Arkivportalen, finner du her (PDF).
 • Finn nøyaktig det du du ønsker å søke om innsyn i.
 • Noter deg arkivreferansen (hvilket arkiv, hvilke serier og hvilke arkivstykker).
 • Skaff en bekreftelse fra veilederen din om at hun eller han har påtatt seg veilederansvaret for deg
 • Lag en kort prosjektbeskrivelse som redegjør for problemstillinger og for hvordan opplysningene er tenkt brukt i oppgaven din

3 - Slik søker du forskerinnsyn

Forskere og masterstudenter søker om forskerinnsyn ved å logge seg inn med elektronisk ID og fylle ut følgende skjema: