ENG

Noark 5 tjenestegrensesnitt

Noark 5 tjenestegrensesnitt (API) er en teknisk standard for kommunikasjon mellom saksbehandlingssystem (fagsystem) og Noark-løsninger. Grensesnittet ble lansert som del av Noark 5 versjon 4.0 i oktober 2016. 

Tjenestegrensesnittet er utarbeidet av Riksarkivet i tett samarbeid med KS KommIT, som en oppgave under Arkivverkets SAMDOK-program, ledet av KS KommIT og finansiert av KS, KMD og Riksarkivet. En rekke leverandører og brukere var involvert i arbeidet.

Sluttrapport fra arbeidsgruppen finnes i filoversikten nedenfor.

For mer informasjon om arbeidet med tjenestegrensesnittet, se prosjektbloggen samdok.com

Grensesnittet har vært gjennom høring i K10-samarbeidet (de ti største kommunene i Norge) og referansegruppen for arbeidet. Det kom inn mange merknader, og disse ble innarbeidet, både i tjenestegrensesnittet og i versjon 4.0 av Noark 5. 

Merknadene til tjenestegrensesnittet medførte bl.a. at flere nye metadataelementer måtte tas inn i Noark 5, og i vedleggene som beskriver metadataene. Endringer i metadata medfører ingen endringer i avleveringsformatet i første omgang. 

Tjenestegrensesnitt ble 30/6 2016 gjort tilgjengelig for leverandører som ønsker å innarbeide grensesnittet i sine løsninger.

Utvikling av tjenestegrensesnittet henger tett sammen med videre utvikling av Noark-standarden. Noark 5 v. 4.0 inneholder oppdateringer i tråd med grensesnittet.

Filene som inngår i løsningen, kan lastes ned nedenfor. 

Tilhørende lenker:

UML-modell/datamodell er lagt inn i kapittel 7 i grensesnittfilen (over), samt på metadatakatalogen 
http://arkivverket.metakat.no for søk og innsyn.
Modellen forvaltes i UML-verktøyet Sparx Enterprise Architect fra SVN-katalog https://arkitektum.svn.cloudforge.com/kommitmodeller/Noark5.xml
(sammen med KS’ informasjonsmodeller for andre standarder) 


XML-skjemaer (.xsd) ligger på http://skjema.kxml.no/arkivverket/noark5/v4.0/

Relasjonslenker for REST API ligger på http://rel.kxml.no/noark5/

Eksempelkode for testgrensesnitt ligger på https://github.com/Arkitektum/N5-net

Eksempel-arkivkjerne kjører på http://n5test.kxml.no/

Last ned

 • Sluttrapport Samdok 2016_EFORV 3 Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 160829 (endelig 29.08)
  602.5 KB
 • Noark5v4_tjenestegrensesnitt_1.0_beta (docs) pr 17.10.2016
  2.2 MB
 • Noark5v4_tjenestegrensesnitt_1.0_beta (pdf) pr 17.10.2016
  3.6 MB
 • Noark5v4_tjenestegrensesnitt Vedlegg_Endringslogg (pdf)
  972.8 KB