Kom i gang: Handelsregister

Arkivverket har opplysninger om firma som er etablert før 1990. For firma etablert etter 1990 kontakter du Brønnøysundregistrene.

1 - Hva vil du finne ut?

Jeg søker opplysninger om et firma for å slette en heftelse eller overføre en hjemmel

Kontakt først Brønnøysundregistrene. Om de ikke kan hjelpe deg kan du sende oss en henvendelse

Jeg søker historiske opplysninger om et idrettslag eller en frivillig organisasjon

Slike opplysninger finner du ikke i handelsregistrene før 1990. Kontakt Brønnøysundregistrene for å få nyere opplysninger og kontakt organisasjonen for å undersøke om det finnes eldre opplysninger.

Jeg er interessert i historiske opplysninger om et firma

Dette er veilederen for deg. Se under hvordan du går frem for å finne opplysninger om et foretak

2 - Hva vet du fra før?

Arkiver etter handelsregistrene kan være sortert både alfabetisk, kronologisk og etter geografi. Før du begynner å lete bør du vite følgende: 

  • Navn på firma ved etablering og eventuelle navneendringer
  • Type firma (AS, enkeltpersonsforetak, andelslag, borettslag)
  • Sted for etablering
  • Tid for etablering

3 - Hva finnes av dokumentasjon?

Handelsregistrene inneholder søknads- eller meldepliktige saker, som opprettelse, endring av aksjekapital og melding om eventuell flytting eller nedleggelse/sletting. I noen tilfeller kan det også finnes vedtekter, revisormeldinger eller opplysninger om styresammensetning. Handelsregistrene er ikke firmaarkiv. De har ikke opplysninger om hvem som eier aksjer i et firma eller ansatte. Kontakt det aktuelle foretaket for å få opplysninger om dette.  

Om et firma ble etablert før 1990 kan det finnes opplysninger hos både Brønnøysundregistrene og Arkivverket, men du bør alltid starte med et søk hos Brønnøysundregistrene for å få gjeldende opplysninger. 

 

Du finner handelsregistrene i perioden 1889-1990 i arkivene fra tingrettene/sorenskriveriene. Det var en gradvis nedleggelse av fogderiene i perioden 1889-1919. Det varierer derfor  fra fogderi til fogderi når oppgavene ble overført til sorenskriveriene. Frem til og med 1943 kan  det være begrenset hvor mye opplysninger som finnes. Hos enkelte  tingretter finnes det kun summariske protokoller, mens det i andre finnes mappe for hvert firma. Fra 1944-1990 skal det normalt finnes både registreringsprotokoller og bilag for hvert firma.  

De eldste handelsregistrene finnes i fogdearkivene. De kan ha registre for perioden 1874-1919 og protokoller med handelsbrev fra slutten av 1850-årene og fremover. Protokollene i fogderiene har i all hovedsak summariske opplysninger.

Dersom man ønsker å finne informasjon om handel og foretak før firmaregistrene ble opprettet kan man lete i magistratsarkivene. Her finnes borger- og handelsbrev for både byborgere og utliggerborgere, i tillegg til at det finnes informasjon om laug, markeder og ulike typer småhandel. Det kan også finnes eldre handelsbrevprotokoller i fogdearkivene. Enkelte av politiarkivene har også dokumentasjon om handel fra slutten av 1800-tallet og fremover.

4 - Hvordan finne frem?

For å finne opplysninger om et foretak må du vite hva foretaket heter og hvor det ble opprettet. For firma som eksisterer i dag, kan du finne dette ved søk i Brønnøysundregistrene.

Du kan også gjøre oppslag i trykte handelsregistre. Dette er en kort oppsummering av hvilken type opplysning som er registrert for det enkelte firma. Det gjør at du kan finne samme firma i flere årganger eller flere ganger i samme årgang. De trykte handelsregistrene er delvis tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket. Du kan der søke etter firmanavn eller eier. Under ser du hvilke navn som har blitt brukt om de trykte handelsregistrene i ulike perioder: 

  • Rigstidende 1875-1882 
  • Norsk lysningsblad 1882-1891
  • Handelsregistre for Kongeriget Norge 1891-1975 
  • Handelskalendre 1976-1991 
  • Brønnøysundregistre 1992-1997 

Arkivportalen kan du gå inn og sjekke om det er avlevert firma- og handelsregister fra ditt område og bestille det til lesesalen der de aktuelle arkivsakene er. For eldre firma må du finne lister for både fogd og sorenskriver. Kun et fåtall av handelsregistrene er tilgjengelig på Digitalarkivet, men bla Oslo tingrett sine registre er digitalisert.

Her finner du oversikt over hvilket sorenskriveri de ulike kommunene tilhører.

Slik søker du for å finne fram til handelsregistre i Arkivportalen: last ned PDF.

Her finner du praktisk informasjon om våre lesesaler

5 - Fant du det du lette etter?

Det kan også finnes privatarkiv, for eksempel fra større handelshus eller fra gruvedrift, som kan gi nærmere informasjon om foretak og handel. Søk på Arkivportalen for å undersøke om firmaet har avlevert arkiver til et arkivdepot. Hvis ikke kan du kontakte firmaet for å undersøke om de har bevart egne arkiver.