ENG
Forbrytelse og straff

Forbrytelse og straff

Mord og bedrag er dessverre ikke et nytt fenomen. Men hvilken straff ventet de som brøt loven på 1700- og 1800-tallet?

Gunild Carlsdatter og Karen Jonsdatter døde under mystiske omstendigheter i Øyestad 1768 og 1769. Disse viste seg i ettertid å ha blitt forgiftet med fluekrutt, en gift som inneholder arsenikk. Kusinene Alet Christophersdatter og Berthe Olsdatter ble arrestert, mistenkt for drapene.

Denne oppgaven handler om noe som hendte for snart 250 år siden. Historien er sann, og det kan de historiske primærkildene vitne om. Saken rystet lokalbefolkningen i Øyestad så mye at det fortsatt går historier om den, og forfatteren Gabriel Scott brukte den som utgangspunkt for sin roman Jernbyrden.

Her får du sjansen til selv å finne ut hva som skjedde, og hvordan det gikk med de mistenkte i saken.

Før du begynner på selve oppgaven, må du lese innledende tekst om giftmordene i Øyestad ovenfor.

I 1874 skrev J.H. Bentzen en artikkel om søstrene Anne og Alet Christophersdatter som han kalte for «Anne og Alet. En Kriminalhistorie fra Øiestad». Dette er en typisk sekundærkilde, og er derfor ikke like troverdig som en skildring skrevet ned i samtida (primærkilde). Denne artikkelen vil likevel gi en god pekepinn på hvordan henrettelsen av Anne og Alet kan ha foregått.

Fra slutten av 1700-tallet preget opplysningstidens tanker deler av dansk-norsk rettsvesen. Noen forbrytelser ble nå sett mildere på. Et middel for å få ned antall barnedrap, var å fjerne straffen for fødsel utenfor ekteskapet. Men skammen var fortsatt like stor, det ser man i denne saken.

På en høstdag i 1814 satt presten i Heddal, Crøger, og forfattet et brev til amtmannen i Bratsberg. I brevet skrev han at han, etter å ha begravet Tov Murukleiv ved inngangen av den nye kirkegården i Heddal, hadde fått satt opp en stolpe med en sort tavle med velskrevne ord til skrekk og advarsel.

Denne oppgaven er knyttet til fagstoffet om Tov Murukleiv ovenfor. Hiterdals Beskrivelse er en historisk beskrivelse av Heddal som blant annet består av en utredning om prestene som har arbeidet der. Men også andre historier og beskrivelser fra dalen kommer med – som denne om Murukleiven.