ENG
Jøder i Norge

Fra NTBs krigsarkiv, Riksarkivet

Jødene i Norge

Hva skjedde med de norske jødene under andre verdenskrig? De av jødene som ikke klarte å flykte til Sverige ble deportert, men visste Nasjonal Samling hva som skjedde med dem? Var det mulig å ikke vite?

Allerede i mai 1940 inndro norsk politi jødenes radioapparater etter ordre fra tyskerne. Forfølgelsen av jødene i Trøndelag startet i 1941, alle måtte da ha en «J» stemplet i passet. Da det ble erklært unntakstilstand i oktober 1942, startet også arrestasjonen av jødene.

Les først artikkelen Den jødiske tragedien ovenfor før du løser denne oppgaven.

Visste Nasjonal Samling (NS) hva som skjedde med jødene etter at de ble deportert fra Norge? Denne diskusjonen kan selv ikke historikere enes om. Hva mener du?

I oktober 1942 ble 18-årige Paltiel arrestert av norsk politi og sendt til Auschwitz. I leiren ble Julius Paltiel blant annet brukt som prøvekanin av den beryktede SS-legen Josef Mengele, som blant annet injiserte 96 prosent sprit i Paltiels knær. Mot alle odds overlevde Paltiel to år i leiren.

I denne oppgaven følger vi den jødiske familien Scharff fra Hønefoss og deres historie ut fra de kildene som finnes ved Statsarkivet i Kongsberg. Hvordan gikk det med denne familien? Kom alle hjem igjen?