ENG
Køstol

Hverdagslivet under okkupasjonen

Med krigen kom en tøffere hverdag for folk flest. Begrenset bevegelsesfrihet, radioforbud samt hard rasjonering på mat og klær ble en daglig kamp. Så ille ble det at vi var avhengige av veldedig hjelp fra Sverige og Danmark.

Tyskland brukte store ressurser på å okkupere og besette Norge. Dette fordi de tilla denne delen av Europa stor strategisk betydning. Nærheten til Sovjetunionen gjorde det også viktig for tyskerne å kontrollere Norge. For å undertrykke motstandsbevegelsen, og hindre antitysk virksomhet, ble alle nordmenn pålagt å gå med id-papirer til enhver tid.

I 1941 ble det bestemt at alle måtte levere inn radioene sine. Det ble fra da av ulovlig å ha radio hjemme. Fant politiet et radioapparat hjemme hos noen, ble de mistenkt for spionasje, og straffen var svært streng.

Kildene i denne oppgaven er fotografier fra NTBs krigsarkiv.

Da tyskerne okkuperte Norge 9. april 1940, begynte en ny hverdag for folk flest i Norge. I kjølvannet av krigen kom mangel på mat, klær og medisiner. Spesielt merkbar ble denne mangelen i byene, hvor man var avhengig av å få kjøpt det man trengte i hverdagen.

Kildene i denne oppgaven er fotografier fra NTBs krigsarkiv.

Under okkupasjonen gikk det mye ressurser med til å dekke krigens og soldatenes behov. Dermed ble det mindre igjen til folk flest. Mange tiltak ble satt i verk for å øke matproduksjonen, blant annet ble skoleelevene regnet som en del av arbeidsstyrken.

I dag hjelper Norge barn i andre krigsherjede land. Men ikke alle vet at under okkupasjonen 1940-45 var det de norske barna som fikk hjelp. I denne oppgaven tar vi for oss hjelpen som kom fra vårt nærmeste naboland - Sverige.

Kildene i denne oppgaven er fra NTBs krigsarkiv.