ENG

Politi og rettsvesen

Veiledninger for å finne frem i arkiver etter politi, domstoler og fengsler.
Oversikt over domstolarkiver
Oversikt over domstolarkiver
Arkivverket oppbevarer arkiver etter rettsinstanser på alle nivåer. De eldste seriene er nesten 500 år gamle. Arkivene etter under- og overretter oppbevares i statsarkivene, mens materialet fra de øverste instansene er i Riksarkivet.
Sivile saker og straffesaker
Sivile saker og straffesaker
Hvordan finne fram til sivile saker og straffesaker?
Fengselsarkiver
Fengselsarkiver
Arkivverket har opplysninger om personer som har sittet i fangehull, på tukthus og i fengsler rundt omkring i landet. Årsakene til at de havnet her, var mange, alt fra tigging, løsgjengeri og tyveri til så alvorlige forbrytelser, at personene ble dømt til straff på livstid, eller ble dømt til døden. Opplysninger om fanger kan være personsensitive, og deler av materialet er derfor underlagt taushetsplikt.