ENG

Eidsvollmennenes etterkommere

I forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 samarbeidet DIS-Norge og Riksarkivet om et prosjekt som gikk ut på å registrere så mange som mulig av etterkommerene til eidsvollsmennene.

Klikk på portrettene for å gå til basen med mer informasjon om eidsvollsmannen.