ENG
LOGO

Bruk av kulturarvårets logo for 2018

Det er utformet egen logo, i ulike fargevarianter for kulturarvåret 2018.

Prosjekter og arrangementer tilknyttet det europeiske kulturarvåret 2018 kan etter henvendelse til den nasjonale koordinator få tillatelse til å bruke logoen. Den nasjonale koordinatoren i Norge er Arkivverket.

LOGO

For å få tillatelse til å benytte logoen må prosjekteier kontakte den nasjonale koordinatoren. Dette skjer ved å fylle ut søknadsskjema. EU har fastsatt visse vilkår for bruk av logoen for kulturarvåret.

Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet samt lest og akseptert vilkårene, vil ønsket logo bli tilsendt.