Kjøretøy og båter

Veiledninger for å finne opplysninger om kjøretøy og båter.

Registering av kjøretøy
Registering av kjøretøy
Kjøretøy skulle registreres av politiet, og fra 1912 skulle Vegvesenet føre motorvognsregistre over de kjøretøy som politiet hadde registrert. Motorvognsregistrene kan man finne i statsarkivene, men ett av dem - det aller eldste - ligger i Riksarkivet i arkivet etter Vegdirektoratet.
Førerkort for motorkjøretøy
Førerkort for motorkjøretøy
Trenger du dokumentasjon i forbindelse med utstedelse av nytt førerkort? Eldre materiale om utstedte førerkort kan finnes i arkivene etter de lokale politikamrene og bilsakkyndige/Biltilsynet, som oppbevares ved statsarkivene.
Skipsregistrering
Skipsregistrering
Skip og skipslast har tradisjonelt representert store verdier, og har derfor lenge påkalt myndighetenes interesse. Her finner du veiledning for å finne opplysninger om skipsregistrering i arkivene.
Båttegninger
Båttegninger
I arkivene kan det finnes tegninger av båter og skip.