Kart og tegninger

Arkivverket oppbevarer store mengder kart og tegninger fra ca. 1650 og fram til vår tid. De fleste av dem hører sammen med annet arkivmateriale. Som oftest er kartene håndtegnet og finnes bare i ett eksemplar. Men vi har også trykte kart, kopier og foto av kart.

Kart og tegninger i Arkivverket
Kart og tegninger i Arkivverket
Hva finnes av kart og tegninger i Arkivverket? Hvordan få tilgang på materialet?
Norge i 1743
Norge i 1743
Hvordan så Norge ut sommeren og høsten 1743? En spørreundersøkelse med 43 spørsmål om dagligliv, økonomi og topografi ble sendt ut fra Danske Kanselli. Planen var å kartlegge hele riket. Spørrelister ble sendt ut i Norge, Danmark, Island og Færøyene. Embetsmenn fra hele landet deltok i undersøkelsen. 170 av svarene deres er bevart.