Arkivverkets julekalender 2018: 24 arkiver på 24 dager

Velkommen til Arkivverkets julekalender 2018! Det finnes mange spennende arkiv som altfor få vet om. Dette vil vi gjøre noe med! Hver dag i adventstiden vil derfor en av våre ansatte løfte frem godbiter fra et av sine favorittarkiv. Kanskje er det nettopp dette arkivet du vil se nærmere på?

En skogsmanns spor i arkivene
En skogsmanns spor i arkivene
Arkiv etter privatpersoner som har ført dagbøker og minnebøker kan gi helt unike innblikk i tidligere tiders hendelser og livsvilkår. Jørgen Midttun (1887-1969) var lidenskapelig interessert i naturvern og skogsforvaltning, og var også en ivrig amatørfotograf. Interessene hans viser godt igjen i minnebøkene han etterlot seg. Har du interesse for skogbrukshistorie eller naturvern kan dette kanskje bli ditt favorittarkiv.
Sanitetsarbeid, sjukepleie, spyttebakkar og stemmerett -  sett frå Tromsø
Sanitetsarbeid, sjukepleie, spyttebakkar og stemmerett - sett frå Tromsø
Arkiv etter ulike lag og foreiningar inneheld ofte verdifulle bidrag til forteljinga om korleis det norske samfunnet og verdiane i dette har vakse fram. Eit godt døme er arkiva etter dei mange foreiningane som vart oppretta av og for kvinner rundt 1900. Tromsø Sanitetsforening vart stifta i 1896. Foreininga var ein del av ei landsomfattande kvinnerørsle som arbeidde på fleire ulike felt og med ulike formål. I einskilde saker fann dei det praktisk å samarbeide på tvers.
Kong Håkons brev og segl
Kong Håkons brev og segl
Et av de best bevarte norske kongeseglene finnes i Lübeck. Det tilhørte kong Håkon Håkonsen og henger på et brev han sendte til fogd, råd og kommune i Lübeck vinteren 1247-1248. Internasjonalt arkivsamarbeid gjør at du nå selv kan studere det i Digitalarkivet.
Mannen med ansvar for alt
Mannen med ansvar for alt
Stiftamtmannens ansvarsområder var altomfattende i sin region. Arkivet er derfor umåtelig innholdsrikt enten du vil vite om ubåter, selvmordere, branner, sykdom eller samferdsel. Arkivet etter stiftamtmannen i Bergen er ordnet og katalogisert. Mange flere burde oppdaget de mange skattene som finnes i dette arkivet.
En manns fritidssysler ble unik fotoskatt
En manns fritidssysler ble unik fotoskatt
Severin Malmin (1867-1947) skaffet seg tidlig kamera til privat bruk. Dette ble flittig brukt til å dokumentere både sin egen families liv i og utenfor Haugesund, men også en rekke motiver knyttet til hans interesser for skogplantingssaken hvor han var opptatt av å "kle fjellet". Malmins fritidssysler viser godt igjen i dag både i Haugesund og som digitaliserte fotoskatter i Digitalarkivet.
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
6. desember 1786 vart alle vegar inn til Kristiansand by stengt for fri ferdsel. Styresmaktene var redde for at lofthustilhengjarar frå eit stort omland skulle invadere byen og skape opprørsliknande tilstander.
Et skattkammer for kunstinteresserte
Et skattkammer for kunstinteresserte
«Et overvældende rikt stof, som hittil hadde ligget saa godt som unyttet, men som var av stor kunst- og kulturhistorisk interesse» står det i forordet til festskriftet ved Tegneskolens 100-årsjubileum. Er det innholdsrike arkivet etter skolen bedre kjent nå, hundre år etter?
Kristiansand tukthus
Kristiansand tukthus
Mellom 1789 og 1876 ble over 4000 fanger innsatt på tukthuset i Kristiansand. Bak disse tallene skjuler det seg mange forskjellige skjebner, alt fra 10 år gamle barn og ugifte mødre til virkelige forbrytere.
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Adventstid er kirketid for svært mange. Både i og utenfor arkivene finnes det mange historier knyttet til gamle kirker som har vært en viktig del av lokalsamfunnet. Men har du noen gang tenkt over hvordan kirken så ut før?
Bedriften som satte Sandnes på kartet
Bedriften som satte Sandnes på kartet
Private bedrifter har ofte hatt stor innvirkning på det lokalsamfunnet der de var etablert. I Sandnes var det Øglænd A/S som var industrilokomotivet. Arkivet etter denne bedriften forteller ikke bare om firmaet og Sandnes-regionen, men også om norsk sykkel- og motehistorie og tidlige forsøk på internasjonal satsing.
Statens grunn i Finnmark
Statens grunn i Finnmark
Eiendomshistorien i Finnmark er annerledes enn i resten av landet. Ved opprettelsen av en egen jordsalgskommisjon for Finnmark skulle salg og bortforpaktning av statens eiendommer bli mer effektivt. Staten ønsket både å sikre flere kolonister og mer oppdyrkning av jorden, men også å få kontroll på nasjonalitets- og språkforholdene i grenseområdene.