Arkivverkets julekalender 2018: 24 arkiver på 24 dager

Velkommen til Arkivverkets julekalender 2018! Det finnes mange spennende arkiv som altfor få vet om. Dette vil vi gjøre noe med! Hver dag i adventstiden vil derfor en av våre ansatte løfte frem godbiter fra et av sine favorittarkiv. Kanskje er det nettopp dette arkivet du vil se nærmere på?

En skogsmanns spor i arkivene
En skogsmanns spor i arkivene
Arkiv etter privatpersoner som har ført dagbøker og minnebøker kan gi helt unike innblikk i tidligere tiders hendelser og livsvilkår. Jørund Midttun (1887-1969) var lidenskapelig interessert i naturvern og skogsforvaltning, og var også en ivrig amatørfotograf. Interessene hans viser godt igjen i minnebøkene han etterlot seg. Har du interesse for skogbrukshistorie eller naturvern kan dette kanskje bli ditt favorittarkiv.
Sanitetsarbeid, sjukepleie, spyttebakkar og stemmerett -  sett frå Tromsø
Sanitetsarbeid, sjukepleie, spyttebakkar og stemmerett - sett frå Tromsø
Arkiv etter ulike lag og foreiningar inneheld ofte verdifulle bidrag til forteljinga om korleis det norske samfunnet og verdiane i dette har vakse fram. Eit godt døme er arkiva etter dei mange foreiningane som vart oppretta av og for kvinner rundt 1900. Tromsø Sanitetsforening vart stifta i 1896. Foreininga var ein del av ei landsomfattande kvinnerørsle som arbeidde på fleire ulike felt og med ulike formål. I einskilde saker fann dei det praktisk å samarbeide på tvers.
Kong Håkons brev og segl
Kong Håkons brev og segl
Et av de best bevarte norske kongeseglene finnes i Lübeck. Det tilhørte kong Håkon Håkonsen og henger på et brev han sendte til fogd, råd og kommune i Lübeck vinteren 1247-1248. Internasjonalt arkivsamarbeid gjør at du nå selv kan studere det i Digitalarkivet.
Mannen med ansvar for alt
Mannen med ansvar for alt
Stiftamtmannens ansvarsområder var altomfattende i sin region. Arkivet er derfor umåtelig innholdsrikt enten du vil vite om ubåter, selvmordere, branner, sykdom eller samferdsel. Arkivet etter stiftamtmannen i Bergen er ordnet og katalogisert. Mange flere burde oppdaget de mange skattene som finnes i dette arkivet.
En manns fritidssysler ble unik fotoskatt
En manns fritidssysler ble unik fotoskatt
Severin Malmin (1867-1947) skaffet seg tidlig kamera til privat bruk. Dette ble flittig brukt til å dokumentere både sin egen families liv i og utenfor Haugesund, men også en rekke motiver knyttet til hans interesser for skogplantingssaken hvor han var opptatt av å "kle fjellet". Malmins fritidssysler viser godt igjen i dag både i Haugesund og som digitaliserte fotoskatter i Digitalarkivet.
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
Meldeplikt for å kome inn til Kristiansand
6. desember 1786 vart alle vegar inn til Kristiansand by stengt for fri ferdsel. Styresmaktene var redde for at lofthustilhengjarar frå eit stort omland skulle invadere byen og skape opprørsliknande tilstander.
Et skattkammer for kunstinteresserte
Et skattkammer for kunstinteresserte
«Et overvældende rikt stof, som hittil hadde ligget saa godt som unyttet, men som var av stor kunst- og kulturhistorisk interesse» står det i forordet til festskriftet ved Tegneskolens 100-årsjubileum. Er det innholdsrike arkivet etter skolen bedre kjent nå, hundre år etter?
Kristiansand tukthus
Kristiansand tukthus
Mellom 1789 og 1876 ble over 4000 fanger innsatt på tukthuset i Kristiansand. Bak disse tallene skjuler det seg mange forskjellige skjebner, alt fra 10 år gamle barn og ugifte mødre til virkelige forbrytere.
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Regnskap, restaurering og renhold - hvordan har kirkene sett ut?
Adventstid er kirketid for svært mange. Både i og utenfor arkivene finnes det mange historier knyttet til gamle kirker som har vært en viktig del av lokalsamfunnet. Men har du noen gang tenkt over hvordan kirken så ut før?
Bedriften som satte Sandnes på kartet
Bedriften som satte Sandnes på kartet
Private bedrifter har ofte hatt stor innvirkning på det lokalsamfunnet der de var etablert. I Sandnes var det Øglænd A/S som var industrilokomotivet. Arkivet etter denne bedriften forteller ikke bare om firmaet og Sandnes-regionen, men også om norsk sykkel- og motehistorie og tidlige forsøk på internasjonal satsing.
Statens grunn i Finnmark
Statens grunn i Finnmark
Eiendomshistorien i Finnmark er annerledes enn i resten av landet. Ved opprettelsen av en egen jordsalgskommisjon for Finnmark skulle salg og bortforpaktning av statens eiendommer bli mer effektivt. Staten ønsket både å sikre flere kolonister og mer oppdyrkning av jorden, men også å få kontroll på nasjonalitets- og språkforholdene i grenseområdene.
Haugianer og tobakksfabrikant
Haugianer og tobakksfabrikant
I dag skal man lete både lenge og vel for å finne fargerike reklamebrosjyrer for tobakk og sigaretter. Det var helt annerledes på 1800-tallet. I det lille arkivet etter Ole Pedersen Moe og hans familie finnes det derimot mange etiketter og brosjyrer som er både fargerike, fantasifulle og eksotiske. Forklaringen på det er at han i 1835 startet en tobakksfabrikk i Kristiansand, senere kjent som Rose Tobakk AS.
Atlungstad Brænderis arkiv
Atlungstad Brænderis arkiv
Det sies at folk den dag i dag har sprit til juledrammen etter utdelingen fra spritlageret til Atlungstad Brænderi den 13. desember 1920. Den 13. desember er derfor en merkedag på Hedmarken. Historiene til brenneriene på Hedmarken dreier seg om mye mer enn sprit. De er en viktig del av lokal identitet og nasjonal kulturarv.
Biskop Randulfs kopibok
Biskop Randulfs kopibok
Biskopene kom i kontakt med svært mange sider av menneskenes liv og levnet. Deres kopibøker er derfor alt annet enn kjedelig lesning. Biskop Randulfs kopibok fra 1667-1674 er en av de mest innholdsrike og varierte. Altså alt fra sjalusi og krangel, til spetakkel om eiendom, ulovlig samboerskap, og fruktsommelige kvinner med fredløse ektemenn.
En trønder i Tranquebar
En trønder i Tranquebar
Nordmenns rolle i den Dansk-Norske kolonitiden har fått lite oppmerksomhet i Norge, selv om det finnes kilder til dette i Arkivverket. En av nordmennene var den unge soldaten Mathias von Biørn med røtter i Trøndelag og Drammen. Mathias var bare 24 år gammel da han døde ugift og barnløs på Tranquebar. Han etterlot seg likevel et såpass rikt bo at det ble holdt skifte etter ham. En gjenpart av dette skiftet fra Tranquebar finnes i et lite privatarkiv i Trondheim.
Med ærbødigst hilsen, Lars Jakobsen Hætta
Med ærbødigst hilsen, Lars Jakobsen Hætta
Dette er ei fortelling om et av de sjeldne samiske skriftstykkene. Brevskriveren er nok mest kjent fra Kautokeino-opprøret, men han har hatt mange andre sider. En av dem var språk: han mestret ikke bare morsmålet samisk, men også finsk og norsk. Han var så språkmektig at han oversatte det gamle testamentet til samisk! Les hans rørende brev fra 1869!
Toget som aldri kom
Toget som aldri kom
Vi påpeker ofte at Arkivverket forvalter arkiv som dokumenterer det som har skjedd. Det finnes også eksempler på det motsatte, arkiv som forteller om årevis med planarbeid uten synlige resultater, annet enn stedsnavn som "Venterommet" i skogene på Hedmarken. Her er historien om Trysilbanen!
Telemarkskanalenes arkiv
Telemarkskanalenes arkiv
Som ingeniørkunst og samferdselsteknologi vakte anleggene internasjonal oppsikt i samtiden. I dag ligger kanalens rolle i turisme og rekreasjon, men den ble bygget for å fremme samferdsel, næringsliv og samfunnsutvikling. I Telemark, særlig i de øvre delene, spilte kanalen og båttrafikken samme rolle som tog og jernbane gjorde ellers, men med en annen teknologi tilpasset en annerledes topografi.
Sprit og sprengstoff i lensmannsarkivene
Sprit og sprengstoff i lensmannsarkivene
Lensmennenes oppgaver har ikke bare vært å sørge for ro og orden i distriktene, og etterforske mulige lovbrudd. Som statens forlengede arm i distrikts-Norge har de også hatt et vell av andre oppgaver. Arkivene etter dem er derfor mangfoldige, og arkivmaterialet er både spennende og også litt overraskende. Her kommer noen eksempler fra ulike lensmannsarkiv på Vestlandet.
Kulturhistoriske papirposer
Kulturhistoriske papirposer
Papirposene fra A/S Mandals papirindustri er både dekorative og en del av den norske kultur- og reklamehistorien. Det finnes nærmere 700 ulike papirposetrykk i arkivmagasinene til Statsarkivet i Kristiansand. Designet gjenspeiler tiden de ble produsert i og forteller også om hva posene skulle brukes til. Kanskje husker du noen av disse papirpostene?
Norske kvinner til tjeneste
Norske kvinner til tjeneste
Norske kvinner har alltid vært sterke. De har bidratt til å reformere samfunnet på mange områder, ikke minst når det gjelder familie og levekår. Det var derfor ikke noe nytt at kvinnene før krigsutbruddet i 1940 hadde meldt seg til tjeneste. Hensikten var å kunne overta mennenes oppgaver i tilfelle krig.
50 000 nordmenn tvangsevakuert
50 000 nordmenn tvangsevakuert
Mange mennesker blir hjemløse og drevet på flukt på grunn av krigshandlinger. I 1944 drev tyskerne befolkningen i Finnmark og Nord-Troms bort og brente det meste. Mange nordmenn ble derfor flyktninger i eget land. Under nedbrenningen forsvant mye av arkivmaterialet i Nord-Norge. I Riksarkivet finnes det imidlertid materiale som forteller historiene om personene og familiene, fra de ble tvangsevakuert og til de kom hjem igjen.
Rundeskatten - en tingbok forteller
Rundeskatten - en tingbok forteller
Sorenskrivernes tingbøker er ukjent for mange, selv om de inneholder rettsreferater og historier fra virkeligheten som langt overgår vår fantasi. En av tingbøkene fra Sunnmøre kaster også lys over det som skjedde etter at det hollandske skipet Akerendam forliste utenfor Runde i 1725. Dette funnet var også medvirkende til at kulturminneloven ble endret i 1974.
Finnmarks seilende kirke
Finnmarks seilende kirke
Det kirkelige livet i Finnmark hadde vanskelige kår etter 2. verdenskrig var slutt. Tyskerne hadde svidd av 26 kirker og alle de 15 prestegårdene, dessuten var både veinettet og mange kaianlegg ødelagt. Befolkningens behov for kirkelige handlinger måtte løses, noe som krevde både kreativitet og uvanlige tiltak. Løsningen ble verdens første seilende kirke, "Kirkeskøyta", i tillegg til egne "Presteskøyter".