ENG

Arkivverkets julekalender

I årets julekalender presenterer vi spennende brev fra våre arkiver.
Edvard Griegs brev til vennen Frants Beyer 1893
Edvard Griegs brev til vennen Frants Beyer 1893
Edvard Griegs brevveksling med sin nærmeste og mest fortrolige venn Frants Beyer var viktig for dem begge. De to skriver om alt, store begivenheter og hverdagens gleder og prøvelser, om følelser og opplevelser, om musikk i alle slags former – og om lykken over å få oppleve et slikt vennskap som deres.
Amerikabrev 1864
Amerikabrev 1864
I våre arkiver kan vi finner spor av store hendelser fra utlandet. I arkivet etter Larvik hospital ligger en avskrift av et brev skrevet av nordmannen, Christian Arnesen, som deltok og døde under den amerikanske borgerkrigen. Borgerkrigen varte fra 12. april 1861 til 9. mai 1865. Det er usikkert hvordan brevet og tilhørende dokumenter havnet i arkivet etter hospitalet.
 En hyllest til kjærligheten
En hyllest til kjærligheten
Vakre ord om kjærlighetens kraft dedisert til den utkårede idet to hjerter ble forent med troskapsbånd. Det var Ole Botolfsen Houger (f. 1775) som adresserte dette diktet til Gunhild Holmsdatter Narvestad (f. 1776). Den kalligrafiske utformingen understreker budskapet. Paret giftet seg i Hobøl i 1799.
Sjømannsbrev 1904
Sjømannsbrev 1904
Julen 1904 skrev matros John Bruun-Hanssen hjem til sine foreldre i Norge. John beskriver hverdagen ombord, og forteller om store forskjeller i arbeidet ombord på dampskip i forhold til seilskip.
Victor Pedersens avskjedsbrev til sin mor
Victor Pedersens avskjedsbrev til sin mor
Arkivet etter Victor Pedersen inneholder tre brev han skrev til sin mor fra fengselscellen på Møllergata 19 sommeren og høsten 1942. Victor fikk skrevet brevene med en spiss gjenstand, sannsynligvis en nål, som han risset inn i papiret og fikk dem smuglet ut til moren som satt engstelig hjemme. Moren har deretter skrevet over de innrissete hullene med blyant slik at teksten skulle bli leselig.
Klar tale mot Quisling
Klar tale mot Quisling
Ingrid Bjerkås var 39 år gamal, gift tobarnsmor og busett i Bærum då krigen kom til Noreg. I 1941 forfatta ho eit brev til Quisling med beskjed om at han måtte trekke seg mens det enno var tid, og sørgje for oppløysing av NS.
I engelsk fangenskap under Napoleonskrigene
I engelsk fangenskap under Napoleonskrigene
Under Napoleonskrigene satt Osul Tellefsen Vallesverd i fangenskap i England. Derfra sendte han flere brev hjem til kona.
Hva fanden skal jeg gjøre?
Hva fanden skal jeg gjøre?
Hans Andreas Ridder var sagfogd på Hønefoss fra 1818 og fram til han døde i 1865. Sagfogden hadde blant annet ansvar for betaling av tømmer og lønning av sagarbeiderne. I arkivet etter slekten Ridder er det bevart både regnskapsprotokoller og løse bilag i anledning sagfogdvirksomheten. I 1843 mottok han et brev fra M.L. Sundt som tydelig vis var i pengeknipe.
Prestefruens brev
Prestefruens brev
"Til den prestefrue, som lever her om 100 år - i året 2002, den 14de mai. fra den prestefrue, som reiste herfra 14de mai - 1902."
Kjærlighetsbrev til Gudrun fra Ivar i 1938
Kjærlighetsbrev til Gudrun fra Ivar i 1938
Et herlig brev fra 1938 om hvordan Ivar har det uten sin kjære Gudrun. Og om katta Tobias som blir reddet av nykokt sei.
Kongebrevet som ble Postens fødselsattest
Kongebrevet som ble Postens fødselsattest
Et av brevene i Riksarkivet er det som senere skulle bli kalt Postens fødselsattest. 13. oktober 1642 sendte danskekongen Christian IV brev til sin stattholder i Norge og ba ham om å begrense bruk av veiene mellom Christiania og København, forbedre dem og organisere en posttjeneste mellom hovedstedene. Resultatet ble at Posten ble opprettet 17. januar 1647.
Jørund Midttun – et brev fra barndommen 1898
Jørund Midttun – et brev fra barndommen 1898
I arkivet etter fylkesskogmester Jørund Midttun er det bevart en rekke dagbøker. I disse har han også lagt inn en del postkort og noen brev – men først og fremst har han illustrert dem med egne fotoer. Midttun var fylkesskogmester i Telemark, og han vokste opp i Øyestad i Aust-Agder.
Med Tiedemanns tobakk over polhavet
Med Tiedemanns tobakk over polhavet
Den 23. juni 1893 lå polarskuta ”Fram” ved kai i Christiania. Det foregikk en hektisk lasteaktivitet før skuta skulle legge ut på ferden mot Arktis. Blant varene som ble lastet om bord var røyketobakk og skrå fra J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Et brev fra fabrikkeier Nicolai Andresen til Fridtjof Nansen ble levert sammen med tobakksvarene.
Et «nett-troll» anno 1908
Et «nett-troll» anno 1908
Også før internett og nett-troll gjorde sitt inntog, kunne det være ubehagelig å delta i den offentlige debatten. Den 19. juli 1908 mottok forfatter og samfunnsdebattant Bjørnstjerne Bjørnson et brev med grov ordbruk og ekskrementer.
Kan jeg låne ditt engelske leksikon?
Kan jeg låne ditt engelske leksikon?
Før disse digitale tider var det ikke bare å slå opp på internett. Dette brevkortet fra 1920-tallet er nok det nærmeste en kommer datidens e-post.