ENG

Tjenester for saksbehandlere i offentlig sektor

Arbeider du i offentlig forvaltning og trenger dokumentasjon fra Arkivverket til bruk i din saksbehandling, kan du skrive til oss på e-post: postmottak@arkivverket.no.

Dersom henvendelsen inneholder personsensitive opplysninger må du sende den i posten til:

Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion 
0806 Oslo

For andre henvendelser, se Våre tjenester.