ENG

Skanning på forespørsel til profesjonelle brukere

Skanning på forespørsel er et tilbud til forskere, studenter, forfattere og journalister som har behov for å undersøke arkivmateriale som ennå ikke er digitalisert.

Hva kan du forvente av oss? 

Skanning av arkivmateriale er tidkrevende, og vi har begrenset kapasitet til skanning. Vi prioriterer henvendelser fra profesjonelle brukere som har kritisk behov for gjennomgang av arkivmateriale og med tidsfrister der oversittelse av fristen medfører økonomisk konsekvens (eksamen kan ikke avlegges, prosjekter kan ikke ferdigstilles mv.).

Tilbudet gjelder i første rekke profesjonelle brukere som bor langt unna våre lesesaler, eller har behov for arkivmateriale fra lesesaler som er stengt av smittevernhensyn. Tilbudet gjelder kun en begrenset mengde arkivmateriale.

Vi svarer så snart vi kan og prioriterer fortløpende vurdering av arkivmaterialets egnethet for skanning, mengde, taushetsplikt mm. Behandlingstiden vil variere med lokal pågang og mengden på bestillingen. Vi svarer innen 10 virkedager på alle henvendelser og gir anslag på når skanningen vil være fullført. Skanningsarbeidet vil normalt ta noe tid.

Tilgang på arkivene vil bli gitt gjennom Digitalarkivet. Alle bestillere må på forhånd ha en brukerkonto i Digitalarkivet, slik at man ved innlogging kan få tilgang til eventuelt arkivmateriale som ikke kan være fritt tilgjengelig på Internett.  

Vi tar ikke betalt for denne tjenesten, slik den er beskrevet over.

Hva forventes av deg?

Du må på forhånd foreta katalogsøk i Arkivportalen og finne fram til arkivreferanse for materialet du ønsker skannet. 

Det vil være begrensninger med hensyn til hvor mye Arkivverket kan ta på seg å skanne på kort tid. Vi anmoder deg derfor om å begrense din bestilling så mye som mulig. Ved omfattende bestillinger vil en saksbehandler gå i dialog med deg, slik at vi kan komme fram til en best mulig løsning for begge parter. I noen tilfeller kan vi vurdere adgang til våre lesesaler som et alternativ. 

Dersom lesesalen stenges av smittervernhensyn for våre brukere og ansatte, kan forskere, studenter, forfattere og andre kan etter avtale få tilgang til arkivmateriale på lesesalen hvis de kan dokumentere at det vil ha økonomiske konsekvenser for dem at de ikke får rask tilgang til arkivmaterialet. Dette kan for eksempel være tidsfrist for innlevering av bokmanus, masteroppgave, doktogradsavhandling o.l., eller eventuelt behov for dokumentasjon i forbindelse med en pågående rettsak. Tilgangen vil bare bli gitt innenfor de ordinære åpningstidene. Når smittevernstiltak medfører stengte lesesaler kan nevnte brukere sende søknad om lesesalsbesøk via skjema for andre henvendelser og påføre tittel «koronatilgang», i tillegg til ønsket tidspunkt for besøk og hvilke arkivstykker de skal se. 

Dersom du ønsker tilgang til materiale som er klausulert, forventer vi at du på forhånd har fått innvilget innsyn i arkivmaterialet. Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal sendes skriftlig via skjema under Våre tjenester (krever innlogging), alternativt som brev i posten. Svar sendes via Digipost eller brev. Når innsyn eventuelt er innvilget, benytter du skjemaet for bestilling av skanning og oppgir saksnummeret for vedtaket om innvilget innsyn. Dersom vi oppdager at det er bestilt taushetsbelagte opplysninger for skanning uten vedtak om innsyn, vil henvendelsen måtte vurderes for innsyn på linje med andre henvendelser om innsyn i taushetsbelagt materiale. 

Du trenger en brukerkonto i Digitalarkivet. Dersom du ikke har dette fra før, kan du opprette brukerkonto her

Du bestiller skanning via dette skjemaet: