ENG

Skanning på forespørsel til profesjonelle brukere

Skanning på forespørsel er et tilbud til forskere, studenter, forfattere og journalister som har behov for å undersøke arkivmateriale som ennå ikke er digitalisert, og som ikke har anledning til å vente til Arkivverkets lesesaler åpner igjen.

Hva kan du forvente av oss? 

Skanning av arkivmateriale er tidkrevende, samtidig som vi har begrenset kapasitet til skanning som følge av stengte lokaler også for de ansatte. Vi prioriterer henvendelser fra profesjonelle brukere som har kritisk behov for gjennomgang av arkivmateriale og med tidsfrister der oversittelse av fristen medfører økonomisk konsekvens (eksamen kan ikke avlegges, prosjekter kan ikke ferdigstilles mv.).    

Vi svarer så snart vi kan og prioriterer fortløpende vurdering av arkivmaterialets egnethet for skanning, mengde, taushetsplikt mm. Behandlingstiden vil variere med lokal pågang og mengden på bestillingen. Vi svarer innen 10 virkedager på alle henvendelser og gir anslag på når skanningen vil være fullført. 

Tilgang på arkivene vil bli gitt gjennom digitalarkivet.no. Alle bestillere må på forhånd ha en brukerkonto i Digitalarkivet, slik at man ved innlogging kan få tilgang til eventuelt arkivmateriale som ikke kan være fritt tilgjengelig på Internett.  

Vi tar ikke betalt for denne tjenesten, slik den er beskrevet over, så lenge våre lesesaler er stengt grunnet smittevern. 

Hva forventes av deg?

Du må på forhånd foreta katalogsøk i Arkivportalen og finne fram til arkivreferanse for materialet du ønsker skannet. 

Det vil være begrensninger med hensyn til hvor mye Arkivverket kan ta på seg å skanne på kort tid. Vi anmoder deg derfor om å begrense din bestilling så mye som mulig. Ved omfattende bestillinger vil en saksbehandler gå i dialog med deg, slik at vi kan komme fram til en best mulig løsning for begge parter. I noen tilfeller kan vi vurdere adgang til våre lesesaler som et alternativ. 

Dersom du ønsker tilgang til materiale som er klausulert, forventer vi at du på forhånd har fått innvilget innsyn i arkivmaterialet. Søknader om innsyn i taushetsbelagte opplysninger skal sendes skriftlig via skjema under Våre tjenester (krever innlogging), alternativt som brev i posten. Svar sendes via Digipost eller brev. Når innsyn eventuelt er innvilget, benytter du skjemaet for bestilling av skanning og oppgir saksnummeret for vedtaket om innvilget innsyn. Dersom vi oppdager at det er bestilt taushetsbelagte opplysninger for skanning uten vedtak om innsyn, vil henvendelsen måtte vurderes for innsyn på linje med andre henvendelser om innsyn i taushetsbelagt materiale. 

Du har en brukerkonto i Digitalarkivet. Dersom du ikke har dette fra før, kan du opprette en her: https://login.digitalarkivet.no/register 

Du bestiller skanning via dette skjemaet: