ENG
Ravalsjøskogenes Interessentskap - 092

To born med kvar sin spade ein dag i påsken på Ormetangen ved Ravalsjøen i 1913 (Akivreferanse: Statsarkivet i Kongsberg/Ravalsjøskogenes Interessentskap).

Populære namn i 1910

Vil du vite kva namn som var populære for over 100 år sidan? Vi har henta ut statistikk frå Folketellinga 1910.

I dag kjem Statistisk Sentralbyrå med sin årlege namnestatistikk, men om du heller vil leite i fortidas namn kan du studere dei nasjonale folketellingane frå perioden 1801 til 1910 på Digitalarkivet.

I Folketellinga 1910 finn vi  til dømes namnet Penta Atlanta Buch, født på Atlanterhavet den 18. mai 1888!

Skanna og transkriberte kyrkjebøker gir dessutan eit innblikk i kva barna vart døypte, som til dømes Storma Orkana Olsen, fødd i 1901 og døypt på Bakklandet i Trondhjem. Ho utvandra til Dakota i USA alt i 1903 saman med mora.

Men kva var dei 10 mest populære namna for over 100 år sidan? Folketellinga for 1910 gir svar. For born 0-10 år ser lista slik ut:

Jentenamn/Gutenamn

1. Anna/Ole
2. Borghild/Johan
3. Margit/Einar
4. Astrid/Hans
5. Marie/Olaf
6. Gudrun/Arne
7. Ingeborg/Olav
8. Olga/Harald
9. Jenny/Sverre
10 Signe/Erling

Andre namn frå Folketellinga 1910:

Kittil, Lundin, Lyder, Merk, Neptun, Orgius, Margido, Salve, Mandius Antonus (m).

Severdina Engelina, Edle Due, Nildora Karese Joakime, Gjørgina, Skyldfrie-Petrine, Gjetlaug, Emerentse (k).

Vil du sjå fleire namn? Vi har henta ut namnestatistikk frå Folketellinga 1910 på personar fødde i 1900-1910, altså 0-10 år gamle. Til saman er dette 300.425 jenter og 312.277 gutar.

Dei to Excelfilene har same innhald (86.217 namnevariantar, inkludert dobbeltnamn), men to ulike sorteringar:

Sortert alfabetisk innanfor kvart kjønn

Sortert etter førekomst (frekvens) innanfor kvart kjønn
 

 

Greit å vite

Du vil sjå at to spesialsymbol frå transkriberinga førekjem i listene:

‘!!’ betyr at opplysningen manglar eller er feil i kjelda.

‘??’ betyr at opplysningen er uleseleg eller utydeleg i kjelda.

Dei aller fleste av dei 10.038 borna med fornamn ‘!!’ er babyar fødde seint på året i 1910, og som enno ikkje var døypte (hadde fått namn) ved tellinga den 1. desember.