ENG

Viktig informasjon i forbindelse med koronapandemien

Arkivverket er opptatt av å gi våre brukere tilgang til arkivmateriale. Samtidig følger vi de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av koronasmitte og hovedregelen er fortsatt hjemmekontor for majoriteten av Arkivverkets ansatte frem til 16. august. Dette medfører at vi for tiden ikke kan gi fysisk tilgang til arkivmateriale som normalt, og vi gjør vårt ytterste for å gjøre materiale tilgjengelig på alternative måter.

Arkivverket gjør arkivmateriale tilgjengelig på alternative måter 

Innsyn i arkivmateriale i forbindelse med studier eller arbeid

Arkivverket tilbyr skanning av arkivmateriale på forespørsel for enkeltpersoner. Dette tilbudet gjelder for personer som har behov for innsyn i materialet i forbindelse med studier eller arbeid. I første omgang vil studenter, forskere, journalister og forfattere prioriteres. 

Det etterspurte materialet vil bli tilgjengelig via Digitalarkivet. Mengden arkivmateriale som kan skannes vil avhenge av bestillingens volum og materialets art. I de tilfeller skanning ikke vil la seg gjøre, vil Arkivverket se på muligheten for å tilby enkeltpersoner fysisk tilgang til materialet. Med hensyn til leveringstid vil dette avhenge av antall forespørsler Arkivverket mottar, men alle vil få svar på sin henvendelse innen ti virkedager. Les mer om skanning på forespørsel tilbudet

Bestill opplysninger fra arkivene

At majoriteten av Arkivverkets ansatte arbeider på hjemmekontor, betyr redusert tilgang til arkivene. Som en følge av dette må det påregnes ekstra behandlingstid på bestillinger av opplysninger fra arkivene. Les mer om innsyn i arkivmateriale

Økt tilgang til materiale i Digitalarkivet 

I denne perioden oppfordrer vi alle til å ta i bruk Digitalarkivet for å gjøre oppslag i det rikholdige arkivmaterialet som ligger fritt tilgjengelig der. Her kan du finne informasjon som strekker seg vidt i tid og tema.

I Digitalarkivet pågår det nå en stor og nasjonal dugnad for å registrere personinformasjonen fra folketellingen 1920 slik at dette blir søkbart til tellingen publiseres 1. desember i år. Les mer om hvordan du kan delta i dugnaden

Lesesalene

Hovedregelen er fortsatt hjemmekontor for majoriteten av Arkivverkets ansatte frem til 16. august. Dette betyr at lesesalene våre foreløpig vil være stengt til og med 16. august. Med stengte lesesaler gjør vi vårt ytterste for å gjøre arkivmateriale tilgjengelig på alternative måter.

Individuell tilpasning kan gjøres for enkelte brukere som ikke kan bistås via tilbudet om skanning på forespørsel eller vanlige brukerforespørsler. Arkivverket vil i disse sakene vurdere om det foreligger forhold som tilsier akutt behov for tilgang på lesesal før 17. august. Dette vil for eksempel gjelde økonomiske konsekvenser eller at brukeren har tidsfrist til forlag, eksamen eller lignende. Gjelder dette deg ber vi deg ta kontakt via skjemaet for skanning på forespørsel.