ENG
Tynset, arkivtomta, byggegrop, m folk opg mur, redusert

Arkivtomta på Tynset

Arbeidene er i gang på Tynset

Byggeprosessen av Norsk helsearkiv på Tynset har kommet godt i gang. Entreprenøren har ferdigstilt det forberedende arbeidet på tomten, og er nå i gang med det videre grunnarbeidet og etableringen av råbygget.

Prosjektet ferdigstilles i første halvår 2019, og HENT AS er engasjert som totalentreprenør for prosjektet.

Tynset, arkivtomta, kran, to gravemaskiner og byggegrop, redusert
Arkivtomta på Tynset

Norsk helsearkiv skal inneholde funksjoner for mottak, digitalisering, kassasjon ved sikkerhetsmakulering, digital bevaring og utlevering av pasientjournaler som inngår i Helsearkivregisteret. Nybygget skal lokaliseres i Sjukehusveien 17, på en tomt som er ferdig regulert til formålet.

Bygget er på ca 2500 m2 i to etasjer med et ca 12,5 meter høyt mellomlager plassert sentralt i takflaten.

arkivtomt på Tynset

Det forberedende arbeidet med rydding av tomt og tilkjøring av masser ble gjennomført i juni. Råbyggsarbeidene starter ultimo august, og etter nyttår starter arbeidene med tak og fasader. Dette arbeidet vil pågå fram til våren.