ENG

Avleveringsbarometer

Barometeret gir en oversikt over totalt antall hyllemeter på morsjournaler i de regionale helseforetakene og antall hyllemeter Norsk helsearkiv har mottatt.