ENG

Avleveringsbarometer

Barometeret gir en oversikt over total antall hyllemeter på morsjournaler i regional helseforetakene og antall hyllemeter som Norsk helsearkiv har mottatt.