ENG
Stock_foto_2023_Folk_i_Arkivverket_AV_01639_Foto_Sofie_Holberg

Våre fagmiljø

Bli bedre kjent med vårt IT-miljø

Teknologene som jobber for å ta vare på nasjonens hukommelse

Hvem er vi

Vi er et team på omkring 15 personer, som drifter IT infrastruktur og systemer i Arkivverket. Vi trenger ikke nødvendigvis å stå i rampelyset og er ikke de mest synlige, men vi får tingene til å virke, fjerner hindringer og gjør arbeidsdagen enklere for medarbeiderne  i Arkivverket.

Hva gjør vi

Vi jobber langsiktig med å bygge kompetanse, skape faglig felleskap og utvikle en robust plattform for bevaring og tilgjengeliggjøring av informasjon.

I vårt team er det meste nytt for de fleste, det betyr at vi må ha en appetitt for å lære oss nye ting, utforske teknologien og få det til å spille sammen.  Vårt verdibidrag i Arkivverket skal være at vi behersker bredden og ser sammenhengen hvor teknologien skal benyttes. 

Med raskt skiftende teknologier og nye muligheter, gir det seg selv at vi må jobbe agilt.  Vi tester ideer, og tenker at det som vi enkelt kan starte opp, også enkelt kan legges bort.

Hvordan gjør vi det

IT-miljøet i Arkivverket har i hovedsak bestått av en god miks av mye Linux og noe Windows, både fysisk og virtuelt.  Nå er vi imidlertid godt i gang med en ny plattform, som bygges rundt prinsipper som Zero trust, infrastruktur som kode og uavhengighet i forhold til hvor tjenesten produseres. 

Vi har et lokalt miljø bestående av en hyperkonvergert plattform med S3 kompatibel lagring, og foreløpig prøver vi ut Azure som skyplattform. 

Kontorstøtte-plattformen er i hovedsak på Microsoft 365, med Teams og SharePoint som sentrale samhandlingsverktøy. Mye av vårt interne driftsmiljø er basert på Linux, men for oss er det fokustjenestene vi skal levere - hvilket produkt eller plattform de kjører på, er vi mer pragmatiske til. 

Hvem ser vi etter? 

Ingen har lang erfaring med morgendagens teknologi, men vi trenger deg som er interessert i å utforske ny teknologi. Vårt mål er å ha en sikker og stabil plattform som er enkelt å drifte. Manuelle rutiner og prosesser er ting som hører fortiden til. For å få til dette, trenger vi personer som dekker forskjellige fagområder. Ingen kan alt, men sammen stiller vi sterkt! 

Under beskriver vi kompetanseområdene vi har behov for. Men om du treffer noe imellom, eller på tvers av disse områdene, er du fortsatt interessant for oss! Send oss noen ord og fortell oss hvorfor du vil passe inn hos oss, hvilken bakgrunn som kan være nyttig i denne sammenheng, og eventuell motivasjon for å lære deg nye områder du ikke behersker i dag. 

Vi ser etter kompetanse innenfor flere områder, både brukerstøtte, systemadministrasjon og IT- sikkerhet.