ENG
konvolutter 2

Tildelingsbrev

Det årlige tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for Arkivverket. Etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for Arkivverket gjennom tildelingsbrev. Tildelingsbrevet vil gi føringer for Arkivverkets strategi, og legger grunnlaget for innholdet i årsrapporten.

Last ned

 • Tildelingsbrev Arkivverket 2019
  620.4 KB
 • Supplerende tildelingsbrev 2019 nr. 2
  479.3 KB
 • Supplerende tildelingsbrev 2019 nr. 3
  286.4 KB
 • Tildelingsbrev 2019 Norsk helsearkiv
  333.6 KB