ENG
andersen_8007596

Jobbe hos oss

Arkivverket har omkring 300 ansatte. Vi er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim, Tromsø, Kongsberg, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Kautokeino.

Arkivverkets oppgave er å sikre god og autentisk informasjon og dokumentasjon for samtid og ettertid. Forvaltningen digitaliseres, noe som gir store utfordringer knyttet til informasjonsforvaltning og informasjonsgjenbruk. Arkivverket er en viktig aktør i dette arbeidet og har en sentral rolle i formidling og tilgjengeliggjøring av samfunnsdokumentasjon.

Bruk av teknologi i forvaltningens oppgaveløsning har endret tradisjonell arkivdanning eller dokumentasjonsforvaltning for alltid. Dokumentasjon er ikke lenger ensbetydende med informasjon i et definert dokument, men informasjon fra flere databaser som settes sammen på ulike måter avhengig av hvilke behov som skal dokumenteres.

Til dette trenger vi mange ulike typer kompetanse. Ulike fagområder må jobbe sammen for å løse utfordringene Arkivverket møter fremover.

Møt noen av våre dyktige medarbeidere på vår bedriftsprofil på FINN.no

Bedriftsprofil på FINN.no