Foto- og kopibestilling i Riksarkivet

Informasjon om kopierings- og fototjenester ved Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo.

Papirdokumenter

Som gjest på lesesalen til Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo kan du vederlagsfritt selv kopiere arkivmateriale ved en fotostasjon ved veiledningsskranken eller med eget kamera. Du kan også benytte bokskanner på lesesalen til å ta digitale kopier som lagres på minnepinne. Du kan bruke egen minnepinne, eller kjøpe i vår resepsjon for kr 50,-. Det er en forutsetning at materialet er i en slik forfatning at det tåler denne belastningen. Dette avgjøres av arkivpersonalet.

Forskere som har blitt innvilget tillatelse til å se på taushetsbelagt materiale i medhold av forvaltningslovens § 13d har anledning til å ta kopier av dette materialet på samme måte som er nevnt over. Eventuelle begrensninger eller forbehold knyttet til kopiering vil fremkomme i vedtaksbrev og i den signerte taushetserklæringen. 

Brukere som er innvilget innsyn i taushetsbelagt materiale av andre grunner enn til forskning må bestille kopier - se nedenfor. 

Lesesalsvaktene eller skrankepersonellet kan svare på spørsmål om det er anledning til å ta kopier av taushetsbelagt materiale. 

Bestilling av kopier

Du kan også bestille kopier mot betaling. Du må da markere med slipper hvilke dokumenter /sider du ønsker kopi av. På et bestillingsskjema fyller du ut nøyaktige arkivreferanser, egen adresse og leveringsmåte. Leveringstiden kan variere avhengig av mengden dokumenter som til enhver tid er til kopiering. 

Hvis du som forsker ønsker kopier av store mengder arkivmateriale, ber vi om at du kontakter Seksjon for brukertjenester spesielt om dette. For denne type bestillinger må du påregne lang saksbehandlingstid grunnet begrensede ressurser i seksjonen. 


Priser:

  • Ordinær pris: kr. 4,- per kopi, levert på papir eller digitalt etter ønske
  • Mastergradsstudenter: kr. 2,- (attest fra veileder eller undervisningsinstitusjon må legges fram)
  • Bekreftede kopier og attester: kr. 10,- per side
  • Eventuell porto kommer i tillegg 

Fotografier og kart

Kopier av fotografier og kart må bestilles på samme måte som papirdokumenter. Vår fotograf tar seg av denne tjenesten. Leveringstiden for avfotografering hos vår fotograf er for tiden1-3 måneder.

Priser for fototjenester

Prisene gjelder fra 01.09.2003.

Fotografi

1-4 digitalfoto kr 125,-, deretter kr 25,- per stk. Dette gjelder ubehandlet billedfil i 72/300 dpi. Vi leverer filene som e-post (maksimalt 5 Mb per bestilling) eller på CD-ROM.

Skalering

Skalering til en bestemt størrelse kr 10,- per opptak. Hvis størrelse ikke er oppgitt, leveres filene i 1:1 inntil A4-størrelse (i 300 dpi).

Retusj

Enkel retusj kr 25,- inkludert farge- og kontrastkorrigering. Omfattende retusj kr 150,- per påbegynt ½ time. Dette må avtales med fotografen.

Farge/svart-hvitt kopier (digiprint)

Vi leverer kopier kun som farge/svart-hvittprint fra digitalfotograferte dokumenter, fotografier og tegninger.
13x18 cm.......................... kr 55,-
18x24 cm.......................... kr 85,-
24x30 cm.(el. A4).............. kr 125,-
30x40 cm.(el. A3).............. kr 195,-

Alminnelige bestemmelser

Ekspresstillegg (bare etter avtale med fotografen):

  • Innen 24 timer tillegg 100%
    Innen 48 timer tillegg 50%

For fotografier som leveres til kommersiell bruk, kan det beregnes pristillegg.

  • Ordrer utføres etter skriftlig rekvisisjon
  • Blankett fås hos inspektøren på lesesalen

Rekvirenten må oppgi nøyaktig hvilken utførelse som ønskes.

Det er ikke tillatt å offentliggjøre fotografier uten kildeangivelse. Når avfotografert fotografi blir publisert, skal fotografens navn, om mulig, oppgis.

Egen fotografering

Publikum kan avfotografere arkivmateriale med egen skanner eller eget digitalkamera. Egne fotorigger finnes på lesesalen til dette formålet. Det er en forutsetning at materialet er fritt tilgjengelig og i en slik forfatning at det tåler denne belastningen. Dette avgjøres av arkivpersonalet. Fotografier, kart, og dokumenter skrevet på pergament er eksempler på materiale som ikke tillates fotografert eller skannet på lesesalen. Protokoller tillates heller ikke skannet.