ENG
BERR0315

Workshop om veiledning i digital arkivdanning

Den 7. desember arrangeres workshop i Wergelandssalen i riksarkivbygningen om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring.

I SAMDOK privatarkiv ble det i fjor ferdigstilt en veileder kalt Arkivdanning og bevaring av privatarkiv som vi ønsker å bringe ut til nytte for arbeidet med å bevare privatarkiv i bevaringsinstitusjonene.

For institusjonene som bevarer privatarkiv har det vært en høy terskel for å gi råd i dokumentasjonsforvaltning til private aktører. Men i våre dager med digital dokumentasjonsforvaltning kommer vi ikke utenom dette. I workshopen får vi høre noen erfaringer og får anledning til å diskutere hvordan vi kan gripe dette an.

I vår kalender kan du lese mer om dagens program samt melde deg på arrrangementet. Påmeldingsfrist er 4. desember.