ENG
00d8a6ee-52a5-4dc1-9be7-87d27511f75a

Varanger museum IKS, Brodtkorb handel A/S, F/Fc/L0001: Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya , 1868-1894.

Nye kilder i Digitalarkivet

Her finner du en enkel oversikt over nye kilder i Digitalarkivet i september og oktober 2019.

September

Det ble publisert 203 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (95), Statsarkivet i Kristiansand (1), Statsarkivet i Kongsberg (1) og Statsarkivet i Oslo (106). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 43 esker med folkemengdens bevegelse for 1918. Dermed er 1918-årgangen komplett. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi har så vidt startet indekseringsarbeidet, som vil gjøre det enklere å orientere seg i innholdet.

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i september publisert  folketellinga 1885 for Florø, som fra før finnes i søkbarvesjon, og den kommunale folketellinga 1913 for Bergen, som uheldigvis ikke er bevart i sin helhet.

Det har blitt lagt ut i alt 54 emigrant- og passprotokoller fra arkivene etter hhv. Oslo politidistrikt og Bergen politidistrikt, som supplerer tidligere publiseringer.

Av fritt tilgjengelig arkivmateriale for øvrig nevner vi seks nye valgmanntall fra lensmannsarkiver i Statsarkivet i Bergen og kapitelsbok 1754-1856 fra arkivet etter Biskopen i Kristiansand.

17. september var en merkedag, ettersom Digitalarkivet ble åpnet for selvbetjent publisering av skanna arkivmateriale for arkiv, bibliotek og museum som oppbevarer arkiver. Flere slike virksomheter har allerede benyttet muligheten til å publisere i Digitalarkivet.

  • Aust-Agder museum og arkiv har lagt ut en formannskapsprotokoll fra Barbu.
  • Haugesund folkebibliotek har lagt ut to deggsdagbøker fra DS Vibran.
  • IKA Hordaland har lagt ut møtebøker fra formannskapene i kommunene Stord, Austevoll og Manger.
  • IKA Kongsberg har lagt ut to møtebøker fra formannskapet og kommunestyret i Kviteseid kommune.
  • IKA Vest-Agder har lagt møtebøker fra formannskapene i en rekke kommuner på Agder.
  • Oslo byarkiv har lagt ut ei regnskapsbok fra Oslo hospitals arkiv.
  • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har lagt ut ei møtebok fra formannskapet i Innvik kommune.
  • Varanger museum har lagt ut åtte protokoller fra arkivet Brodtkorb handel A/S.
  • Vestfoldarkivet har lagt ut en matros' dagbok som bl.a. beskriver to år i engelsk fangenskap 1807-1809, samt et register over alle landets kirker.
  • Stavanger byarkiv har lagt ut en del av den kommunale folketellinga 1894 for Stavanger.

 

Oktober

Det ble publisert 214 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (8), Statsarkivet i Oslo (205) og Riksarkivet (1). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 59 esker med folkemengdens bevegelse for 1916-1917. 1917-årgangen er komplett, mens 1916-årgangen så vidt er påbegynt. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi har så vidt startet indekseringsarbeidet, som vil gjøre det enklere å orientere seg i innholdet.

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i oktober publisert  folketellinga 1870 for Domkirken landsokn i Bergen.

Det har blitt lagt ut 8 emigrant- og passprotokoller fra arkivene etter hhv. Larvik politikammerSandefjord politikammerHordaland politikammer og Bergen politidistrikt, som supplerer tidligere publiseringer.

Av fritt tilgjengelig arkivmateriale for øvrig nevner vi fire skipsdagbøker for SS Hestmanden fra Nortraship-arkivene, kirkestoler for Ringsaker(overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet),  minekart ved Statsarkivet i Bergen (overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet), Gunvald Tomstads privatarkiv og tingbøker fra arkivet Oplandenes lagstol (overført fra Bokhylla i Gamle Digitalarkivet).

Disse virksomhetene har publisert nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i oktober: