ENG
4Fo30141709010053

Foto fra Stortingssalen i mars 1971. Foto: Lasse Klæboe/Billedbladet NÅ. Arkivreferanse: RA/PA-0797/U/Ud/L0028/6577.

Les regjeringsforhandlinger fra de borgerlige partiene

Protokoller og referater fra regjeringsforhandlingene i 1971, 1981, 1983, 1989, 1997 og 2001 er nå tilgjengelige for alle på Digitalarkivet. Protokollene og referatene bys frem i rå og uraffinerte form. Leseren kan selv gjøre seg kjent med innholdet i kildene uten at dette er bearbeidet av andre.

Partiene som deltok i de ulike forhandlingene om å danne regjering, førte alltid referater og protokoller, og disse er avlevert til Riksarkivet. Med tillatelse fra partiene har vi digitalisert arkivmaterialet og gjort det tilgjengelig for alle som ønsker å lese.


Gå til de digitaliserte regjeringsforhandlingene

For utfyllende informasjon, se: