ENG
NS protokoll

Nasjonal Samlings riks- og rådsmøteprotokoll 1934-1945 «Aar 1934 den 28 januar holdtes det første partiting i Nasjonal Samling.»

Lenge savnet NS-protokoll nå tilgjengelig i Digitalarkivet

Partiet Nasjonal Samlings (NS) riks- og rådsmøteprotokoll 1934-1945 er nå skannet og tilgjengelig på Digitalarkivets nettsider.

Mye av arkivmaterialet etter NS har gått tapt som følge av at partiorganisasjonen selv klarte å destruere arkivene. En del arkivsaker kom på avveie og ble beholdt som souvenirer blant folk som sto for beslagleggelsen av arkivene i 1945. Dessuten har og mye blitt urettmessig beholdt av folk med forestillinger om at arkivsaker representerte store summer i kroner og ører.

Bla i protokollen på Digitalarkivet

Protokollens reise før ankomst Riksarkivet

Nasjonal Samlings riks- og rådsmøteprotokoll er et godt eksempel på arkivmateriale på avveie. Protokollen representerer viktig kildemateriale. Den inneholder referater fra 21 partisamlinger i tidsrommet fra januar 1934 til april 1945. Referatene forteller hvor samlingene var, hvem som var til stede og hvilke saker som ble behandlet. Protokollen ble overlevert Riksarkivaren av Kulturdepartementet i 1999. Hvor den har befunnet seg mellom 1945 og 1999 er noe uklart, men følgende ser ut til å ha skjedd:

Protokollen ble først oppbevart av generalsekretær Rolf Jørgen Fuglesang, noe som var rimelig all den tid den også ble ført av han. Før den tyske kapitulasjonen i begynnelsen av mai 1945, overlot imidlertid Fuglesang protokollen til sin underordnede Per Bradley, som var kontorsjef i NS Riksledelse. Da Bradley ble arrestert, tok hans kone den med til sin mors bolig på Kampen i Oslo. Senere havnet den hos slektninger på Kongsvinger. I 1985, altså 40 år etter frigjøringen, ble protokollen annonsert til salgs i en Oslo-avis med en prisantydning på 500.000 kroner. Protokollen var nå etter alt å dømme havnet i USA, for salget skulle formidles gjennom en advokat på Long Island. Det ble imidlertid ikke noe av dette salget.

Det gikk så nesten 15 år før protokollen igjen dukket opp og annonsert til salgs. Dette var i januar 1999 og salget skulle nå formidles gjennom en norsk advokat.

Rent juridisk var det ingen tvil om at protokollen var offentlig eiendom. Men det oppsto strid mellom Riksarkivaren og ihendehaverens advokat. Regjeringsadvokaten ble også trukket inn. Det hele løste seg på gledelig vis etter en tid ved en minnelig ordning og ved hjelp av Kulturdepartementet ble protokollen overlevert Riksarkivaren i juli 1999.

NS riks- og rådsmøteprotokoll er ikke bare historisk i seg selv, den er også historisk fordi dette er den eneste arkivsaken som har fått Riksarkivaren til å benytte § 13 i Arkivloven som definerer arkivmateriale som særskilt verneverdig.

Både original og kildeutgave

Protokollen er for øvrig utgitt i avskrift og supplert med en historisk innledning og et omfattende personregister utarbeidet av tidligere førstearkivar i Riksarkivet, Ole Kolsrud. Den er også rikt illustrert. Det er mulig å kjøpe kildeutgaven i Riksarkivet. Den skannede originalprotokollen er nå tilgjengelig på Digitalarkivets nettsider 

Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988)

Fuglesang var utdannet jurist. Han var Nasjonal Samlings generalsekretær fra 1934 og praktisk talt gjennom hele partiets eksistens. Fuglesang var også minister for Kultur- og folkeopplysningsdepartementet etter Gulbrand Lunde fra november 1942 til frigjøringen. NS riks- og rådsmøteprotokoll ble oppbevart av Fuglesang. Protokollen ble for øvrig også  ført av han.

Foto: RAFA-3309 Reichskommissariat BildarchivFoto: RAFA-3309 Reichskommissariat Bildarchiv.
Foto: RAFA-3309 Reichskommissariat Bildarchiv.

Kilde: Kolsrud, Ole: Innledning til trykt versjon av NS riks- og rådsmøteprotokoll.

I Arkivportalen kan du se hva arkivet etter Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat inneholder, foruten riks- og rådsmøteprotokollen.

Artikkelen er skrevet av Vidar Øverland, seniorrådgiver i Riksarkivet.