ENG
Arkivpakker

Invitasjon til innlegg på Det 8. norske arkivmøtet

Det inviteres nå til å sende inn forslag til innlegg til Det 8. norske arkivmøtet.

Konferansen arrangeres på Oslo Kongressenter 8.-9. april 2019. Arrangementskomiteen holder nå på med å utarbeide det faglige programmet, og trenger innspill.

Hva er Norsk arkivmøte?

Arkivmøtet er et samarbeid mellom Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanningen og ABM-sektoren. De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Se Arkivmøtets nettsider for mer informasjon.

Komiteen foreslår en del hovedtemaer eller aktuelle problemstillinger i tiden, og som vi ønsker å fokusere på under konferansen. Det er et ønske om å gå bredt ut og få mange forslag til interessante innlegg, og det er åpent for gode forslag utenfor hovedtemaene.  

Vi ønsker innlegg fra arkivdanningen og ABM-sektoren og da både fra privat, kommunal og statlig sektor.

Komiteen foreslår følgende hovedtemaer:

 1. Brukere og publikum
 2. Definisjonsmakt og medbestemmelse
 3. Organisering av arkivfunksjon og -depot
 4. Forskning – hvem, hva, hvor?
 5. Arkivdanning når samfunnet digitaliseres
 6. Høsting av data for arkivering
 7. Fra kvalitetssikring til risikostyring
 8. Privatarkiv – digitale utfordringer
 9. Audiovisuelle arkiver
 10. Åpent tema

Last ned fil om temaene nederst i nyhetssaken.

Det er anledning til å foreslå seg selv eller andre som foredragsholdere. Lengden på innlegg vil bli bestemt etter at forslagene er kommet inn, men det kan være både korte og lengre innlegg. Forslaget bør beskrives kort (inntil 250 ord). Vi ønsker både faglige, teoretiske og mer erfaringsbaserte innlegg. Bruk skjema nederst i nyhetssaken når du sender inn forslag.

Alle forslag sendes på e-post til norskarkivmote@arkivverket.no.

Frist for innsending: 30. september 2018

Last ned

 • 8. AM 2019 - Skjema for opplysninger om innlegg og foredragsholdere
  110.9 KB
 • 8. NA - invitasjon til innlegg
  211.8 KB