ENG
Collage fangeportretter

Foto: Arkivverket.

12 000 forbryterportretter er nå på nett

Har du en eller flere kriminelle blant dine forfedre? Da kan du være heldig å finne bilde av ham eller henne blant de rundt 12 000 portrettene av arresterte og fengslede som i dag blir lagt ut søkbart i Digitalarkivet.

Lange tradisjoner

I Norge har man lange tradisjoner for å holde kontroll over befolkningen. Ikke minst gjaldt det de kriminelle som det var viktig å ha gode beskrivelser av for eksempel i tilfelle de skulle rømme fra fengsel eller straffeanstalt. Tilbake til 1770-tallet kan man derfor finne signalement på innsatte i tukthus og andre straffeanstalter. Etter at fotografiet ble oppfunnet ble dette sett på som en enda bedre metode til å gjengi virkeligheten og også de kriminelle. Myndighetene startet derfor systematisk opp med å fotografere arrestanter og forbrytere allerede tidlig på 1860-tallet. Dette var flere tiår før vanlige folk hadde råd til å la seg fotografere.

Fotografier av kriminelle fra hele landet

I Statsarkivet i Oslo oppbevares arkivet etter kriminalavdelingen ved Oslo politikammer. I dette arkivet finnes det forbryteralbum med portretter av arresterte tilbake til ca. 1880. Blant de arresterte og dømte som finnes i albumene er det flest menn, men også bortimot 900 kvinner. De fotograferte er fra hele landet og i alle aldersgrupper. De eldste personene er født rundt 1810 og de yngste vil være født rundt 1900. Det er svært god kvalitet på fotografiene slik at man virkelig kan studere både ansikt og klesdrakt. I starten er de fotografert forfra, og senere får de et speil på skulderen slik at man også får se dem i profil. En del vanekriminelle vil også være fotografert flere ganger over tid slik at man kan se utviklingen etter hvert som de eldes. 

«Udtransporteret af riget».

Det er også bortimot 1200 utlendinger blant de fotograferte. De fleste av disse er fra Sverige, men det finnes også dansker, tyskere, finner, og folk fra mer «eksotiske» steder som Australia, Italia, Persia, Tyrkia og Russland. Mange av utlendingene ble «udtransporteret af riget» - ikke helt ulikt dagens praksis.

Julegrauten, Præsten og Jomfruen

Over 1200 av de arresterte har også et alias eller kallenavn. Dette kan være andre navn de har brukt, navn som henspeiler hvor de kommer fra som ”Stavangera”, navn som viser til yrke, kroppslige kjennetegn eller oppførsel. Her finnes både ”julegrauten”, ”bonden”, ”præsten”, ”middags-Marie”, ”satan”, ”grisen” og ”smørspandet”. Det er slett ikke alltid noen umiddelbar sammenheng mellom kallenavn og utseende eller kjønn. ”Middags-Marie” og ”jomfruen” er menn, mens ”Skjeggen” er en bergenser uten antydning til skjegg.

Hvem var de arresterte?

Blant de mange arresterte er det alle mulige yrkestitler. I tillegg til vanlige arbeidere og håndverkere, finnes det også teologiske kandidater, lensmannsbetjent, overrettssakfører, akrobater, omstreifere og prostituerte. Det ser ut til at den forbrytelsen det er flest arrestert for er tyverier, selv om det selvsagt også finnes langt mer alvorlige lovbrudd.

I Digitalarkivet er det publisert søkbare registre hvor du selv kan søke etter forbryterportrettene etter fornavn, etternavn, kallenavn, fødselsdata eller føde- og oppholdssted. Det er imidlertid ikke alle portrettene som inneholder mer enn fornavn og etternavn, så da må informasjonen innhentes i andre søk i Digitalarkivet eller i våre arkivmagasiner.

Denne artikkelen skraper bare litt i overflaten av de mange skjebnene som befinner i arkivene etter fengsel og rettsvesen. Vi ønsker å vise frem mer av hva arkivene inneholder av informasjon om de som har levd før oss om man bare bruker arkivene. Det vil derfor i nærmeste fremtid bli lagt ut artikler som forteller om enkelte av disse forbryterne. Følg med på vår nettside!

I tillegg til de søkbare portrettene som fritt kan lastes ned, er også albumene skannet slik at man kan bla gjennom dem og se hva som er notert om den enkelte. I albumene får man som oftest vite navn, alder, føde- og oppholdssted, stilling, hvilket lovbrudd de har gjort og hvilken straff de fikk. Du finner fangeportrettene på vår FotoWeb mens fangealbumene finnes på Digitalarkivet.

 

Av Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen

Søketips

Arkivverkets digitale fotoarkiv kan du laste ned høyoppløselige fangeportretter. 

Søker du på "forbryteralbum" eller "forbryterportretter" får du opp alle bildene. Det er også mulig å søke på navn. Det kan være flere bilder av samme person, ettersom det ble tatt nye bilder for hver gang de ble arrestert. Du kan kombinere søk ved å søke på for eksempel "forbryteralbum olsen ole". Filnavnet refererer til fotonummeret som er skrevet på hvert enkeltbilde. Vil du søke på fotonummer, må du bruke trunkering på begge sider, for eksempel: *1623*. 

Se et utvalg av fangeportrettene under

Fangeportrett av Olaf Henry Sevaldsen
Portrett av Olaf Henry Sevaldsen

Fisker Olaf Henry Sevaldsen var født utenfor ekteskap i Tromsø den 22. juni 1876. Foreldrene var piken Hansine Petrine Holm (f. 1854) og enkemann og sjøfarende Olaus Sevaldsen (1840) fra Tromsø. Olaf Henry vokste opp sammen med moren, sypiken Hansine Holm. Han ble siden sjømann. Første nyttårsdag 1897 ble han løslatt fra Botsfengselet hvor han hadde sonet straff for forbrytelse mod straffelovens kap. 10 § 1, som omhandler vold mot embetsmann, og var også innsatt samme sted i 1907 for tyverier. Senere ble han gift med Marie Rasmusdtr fra Herdla og fikk et barn med henne. Olaf Henry ble ingen gammel mann, men druknet 9. februar 1914 under kullseiling vest for Smøla, og liket ble ikke funnet. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett Olaf Henry Sevaldsen 2
Portrett av Olaf Henry Sevaldsen
Fangeportrett av Hans Helmer Hansen
Portrett av Hans Helmer Hansen Lian

Portrett av Hans Helmer Hansen Lian f. 27.05.1873 fra Bjørnør i Sør – Trøndelag. Han var vernepliktig korporal ved siden av å være lensmannsbetjent. Lian ble den 19.12.1896 dømt til 6 måneders straffearbeid og avsatt som vernepliktig korporal, for pengetyveri. Dommen ble sonet ved Botsfengslet og han ble løslatt 28. juni 1897. Etter soningen dro Lian til sjøs fra Kristiania. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Henrik Reinert Jørgensen
Portrett av Henrik Reinert Jørgensen

Henrik Reinert Jørgensen, overrettssakfører, født 2. mars 1858 i Bergen som sønn av handelsmann Henrich Emil Jørgensen og hustru Regine f. Rasmussen. Han ble løslatt fra Botsfengselet i Kristiania 18. juli 1896 hvor han hadde sonet en dom for underslag. Foto og utlån: Arkivverket. 

Fangeportrett av Aleksander Johannes Augustinius Hegerstrøm
Portrett av Aleksander Johannes Augustinius Hegerstrøm

Handelsbetjent Aleksander Johannes Augustinius Hegerstrøm alias ”Skjeggen”, ble født 7. mai 1872 i Bergen. Han ble konfirmert på ”Toftes Gave”. Han var en gang tidligere straffet med 40 dagers fengsel for tyveri. Den 5. oktober 1888 ble han så anholdt for lommetyveri, men tiltalen ble senere frafalt. Foto og utlån: Arkivverket. 

Fangeportrett av Gerhard Johan Eriksen
Portrett av Gerhard Johan Eriksen

Gerhard Johan Eriksen alias ”Papirhanen”. Han var arbeider, født 4. juli 1855 i Bergen, men hadde Kristiania som oppholdssted. I tillegg til bildet får vi vite at han hadde et arr på venstre pekefinger og at han hadde brunt hår og blå lyne. Han ble løslatt fra Botsfengselet i Kristiania 18. febr. 1890 hvor han hadde sonet 9 måneders straffarbeid for vold mot politiet. Tidligere dømt 8 ganger for tyverier. Foto og utlån: Arkivverket.

Fangeportrett av Karoline Marie Knudsen
Portrett av Karoline Marie Knudsen

Piken Karoline Marie Knudsen alias «Stavangera» ble født 19. januar 1871 i Stavanger, men oppholdt seg senere i Kristiania. Hun hadde blå øyne og var «tykfalden». Hun ble dømt til 75 dagers fengsel for 4. gangs tyveri og ble løslatt fra distriktsfengsel 14. november 1888. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Olaf Svendsen Skår
Portrett av Olaf Svendsen Skår, født 10031872 Høiland

Lagerbetjent Olaf Svendsen Skår var født 10. mars 1872 i Høiland, men Mandal er oppgitt som hans hjemsted. Han ble løslatt fra Botsfengselet 14. september 1896 etter å ha sonet straff for fosterfordrivelse. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Lovise Marie Jørstad
Portrett av Lovise Marie Jørstad, født 21061882 Kristiania

Lovise Marie Jørstad f. 21. juni 1882 i Kristiania som datter av sersjant Kristian Jørstad fra Gudbrandsdalen og hans kone Marie fra Fredrikshald. I folketellingen 1885 for Kristiania bor familien i Welhavens Gade 14. I forbryteralbumet får vi vite at hun var tjenestepike, 1,58 høy, hadde sort hår, blå øyne, middels legemsbygning og ble arrestert 30. september 1901 for tyveri. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Lars Mathisen
Portrett av Lars Mathisen

Lars Mathisen f. 4. mai 1810 er den med eldst fødselsår. Han ble løslatt fra Akerhus festning 30. oktober 1884 etter å ha sonet 7 års fengsel for tyveri. Dette skal ha vært hans syvende dom for tyveri. I tillegg skal han en gang ha vært straffet for betleri (tigging). Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Lars Kristensen
Portrett av Lars Kristensen

Det er slett ikke alle det står verken alder, fødested eller hvilken forbrytelse de mistenkes for i forbryteralbumene. Det gjelder portretter både i de eldste og de nyere albumene. Et eksempel er den første personen i forbryteralbumet som dekker perioden 1880-1883. Det er Lars Kristensen eller «Ræva Lars» og det eneste som står om han er Akersh. F. (Akershus festning). Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Hans Hansen
Portrett av Hans Hansen Grorud

Hans Hansen alias ”Slimaalen”, senere «Hans Hansen Grorud”, ble født 26. september 1881 i Skånevik. Hans foreldre var ekteparet veiarbeider Hans Hansen og hustru Dorthea Larsdatter. Familien flyttet til Kristiania da han var 5 år. Ingen i slekten var tidligere straffet, men Hans ble arrestert da han var 20 år gammel. Siden skulle det bli flere dommer for tyveri og heleri. Legg merke til speilet på skulderen som gjør at man ser profilen. Foto og utlån: Arkivverket.

Fangeportrett av Viktor Renada 1
Portrett av Viktor Renada

Viktor Renada var født 24. desember 1857 i Buenos Aires. Han omtales som sjømann og «omvankende plattenslager». Han reiste rundt i alle europeiske land og utgav seg for å være en forlist sjømann for å få hjelp fra konsulatene. Han ble dømt etter kriminallovens kap. 21 og måtte sone i Botsfengselet hvorfra han slapp ut 7. august 1896. Han ble deretter utvist fra Norge. Foto og utlån: Arkivverket

Fangeportrett av Viktor Renada 2
Portrett av Viktor Renada