ENG
person-540260_960_720

Etterarbeidet med Riksarkivarens forskrift

Arkivverket sendte Riksarkivarens forskrift på høring 17. februar 2017 med frist 1. mai 2017. Hovedhensikten var å legge tilrette for en snarlig iverksetting av den nye arkivforskriften som Kulturdepartementet har hatt på høring.

Høringen var derfor først og fremst en regelteknisk opprydning med mye videreføring av gjeldende rett, samt noen materielle endringer. Arkivverket mottok 74 høringsinnspill, hvorav hele 70 instanser hadde merknader.

Mange av høringsinstansene sier de er fornøyde med ny forskriftsstruktur. Flere gir uttrykk for at dette var en etterlengtet høring, men at de gjerne skulle sett at vi gjorde en større reell opprydning av materiell karakter. Mange har synspunkter på reglene om internkontroll, arkivlokaler og behandling av arkivdokument. I tillegg er det kommet flere innspill med ulike synspunkter på forskjellen mellom reglene på statlig og kommunal sektor, med mer. En del innspill har motstridende synspunkter på flere områder. Arkivverket har følgelig mye å ta stilling til i etterarbeidet med høringen. Vi er allerede i gang, og fortsetter arbeidet utover høsten med sikte på iverksetting så snart som mulig.

Arkivverket takker for at så mange har lagt tid og engasjement i høringssvarene. Mange av svarene er omfattende og nyttige for det videre arbeidet med utvikling av regelverket vårt. Tilbakemeldinger som ikke omhandlet temaet vil vi ta med oss i framtidige revisjoner.