ENG
Arkivenes hus Stavanger

Arkivenes Hus på Ullandhaug (foto: Arkivverket).

EOGAN-konferanse i Stavanger

The European Oil and Gas Archives Network (EOGAN) holder i år sin konferanse i Stavanger den 7. og 8. juni. Norsk Olje- og Gassarkiv (NOGA) ved Statsarkivet i Stavanger er vertskap, sammen med Norsk Oljemuseum.

Ni år etter opprettelsen av nettverket, som skjedde nettopp i Stavanger, er det igjen klart for The European Oil and Gas Archives Network (EOGAN) i oljebyen. Statsarkivet i Stavanger var en av initiativtakerne til nettverket, og siden den gang har EOGAN etablert seg som et unikt nettverk i internasjonal sammenheng. Det består av arkivinstitusjoner, museum, private bedrifter, forskningsinstitusjoner og forskere fra over hele Europa.

Formidling til et bredt publikum

Formålet med nettverket er å øke bevisstheten rundt det å bevare og formidle olje- og gassarkivene ut til et bredt publikum. EOGAN skal være et møtepunkt for forskjellige aktører, som sammen kan diskutere og lære av hverandres erfaringer og utfordringer, og dra nytte av nettverket ellers i sin virksomhet.

Siden oppstarten i Stavanger har konferansen vokst i omfang og utbredelse. Hvert år avholdes EOGAN-konferansen hvor villige medlemmer av nettverket stiller som vertskap. Konferansen har vært holdt hos ENI i Roma og Viggiano, Total i Paris, Universitetet i Aberdeen, Maritimt museum i Rotterdam og Maersk i København for å nevne noen.

– I år er det altså NOGA og Norsk Oljemuseum sin tur, og vi gleder oss til å vise frem blant annet det nye Arkivenes Hus på Ullandhaug, og utstillingene på Norsk Oljemuseum. De siste årene har antall deltagere holdt seg relativt stabilt på rundt 40, og vi håper på minst dette også i år, sier rådgiver Janet Birkedal Martin ved Norsk Olje- og gassarkiv/Statsarkivet i Stavanger.

Statoil-web
Statoils første styreprotokoll 1972-1975 er innført i registeret over Norges dokumentarv. ​Protokollen symboliserer et viktig skifte i norsk oljehistorie: Et norsk statlig selskap tok sin plass blant de private, internasjonale oljeselskapene (arkivreferanse: Statsarkivet i Stavanger/Pa 1339 - Statoil ASA).

Internasjonal interesse for norsk oljehistorie

– Konferansen og nettverket har vist seg å være svært viktig for flere av medlemmene. For NOGA har det blant annet muliggjort annet internasjonalt samarbeid så vel som kontakt med de store internasjonale konsernene med kontorer i Norge. Nettverket og samarbeidet med forskningsinstitusjonene har ført til et økt internasjonalt publikum både på lesesalen i Stavanger og via digitaliserte kilder. Vi har i det siste tilrettelagt for forskere fra Universitetet i Yale, Hong Kong, Wien og Manchester for å nevne noen, forteller Martin.

Tema på årets konferanse er «Learning from Energy History: education, dissemination and access to memory». Er for eksempel arkivene tilstrekkelig tilgjengelige for studenter og forskere? Hvilken rolle kan arkivene spille i utdanningen innenfor olje- og gassektoren. Hvordan formidles energihistorie til elever og studenter i dag etc. Det endelige programmet og påmelding kommer, og arrangørene håper på god respons både nasjonalt og internasjonalt.

Forslag til innlegg kan fortsatt sendes inn – fristen er satt til 1. mars.

Les mer om konferansen på EOGAN sine nettsider   

Les mer om Norsk olje- og gassarkiv