ENG
Narvafronten, 1944

Narvafronten, 1944

Disse landssviksakene blir utilgjengelige på lesesalen fra juni

Domssakene i Landssvikarkivet fra fire nye politikamre blir nå sendt til digitalisering. Disse sakene er dermed utilgjengelige fram til de blir publisert på Digitalarkivet i løpet av høsten 2023, vinteren 2023/-24 og våren 2024.

Domssakene fra disse politikamrene vil derfor bli sperret for bruk på lesesalen i Oslo. Siste mulige bruksdag er fredag 02.06.2023.

Dette gjelder følgende politikamre:

  • Nordmøre
  • Trondheim og Strinda
  • Lofoten og Vesterålen
  • Senja

De andre seriene, det vil si foreleggssaker og henlagte saker, fra de nevnte politikamrene vil fortsatt være tilgjengelige for bruk på lesesalen i Oslo. Disse er ikke planlagt digitalisert i 2023, -24 eller -25.

Domssakene fra følgende politikamre er nå tilgjengelige på Digitalarkivet:

  • Oslo (under publisering – omtrent 300 saker gjenstår)
  • Bergen
  • Troms
  • Østerdal
  • Sandefjord