ENG
Arkivverket illustrasjon

Arkivverket stengt til og med 14. april

Arkivverket bidrar i folkedugnaden for å forebygge smitte av koronaviruset. Derfor stenger vi alle våre lokaler fra og med fredag 13. mars og foreløpig til og med 14. april.

Stengingen gjelder alle lesesaler og publikumsarealer. Alle arrangementer i nærmeste framtid er også avlyst. Vi følger situasjonen tett og vil informere publikum fortløpende. Vi beklager ulempene dette medfører, og ønsker samtidig å takke for forståelse i en krevende situasjon. 

Innsyn i arkivmateriale 
At vi stenger lokalene betyr at våre ansatte ikke har fysisk tilgang til arkivene. Det gjør at vi i denne perioden dessverre ikke kan besvare henvendelser fra publikum om innsyn i arkivene som er avlevert til Arkivverket. Vi henstiller derfor til publikum om ikke å be om opplysninger fra arkivene med mindre saken er av kritisk viktig art (som helse og økonomiske verdier). 

Som en følge av dette er enkelte bestillingsskjemaer midlertidig fjernet fra nettsidene. Skjemaer for bestilling av kritisk viktig informasjon er fortsatt tilgjengelige, men det på påregnes ekstra behandlingstid også på disse sakene. 

Materiale digitalt tilgjenglig på Digitalarkivet 
I denne perioden oppfordrer vi alle til å ta i bruk Digitalarkivet for å gjøre oppslag i det rikholdige arkivmaterialet som ligger fritt tilgjengelig der. Her kan du finne informasjon som strekker seg vidt i tid og tema.

I Digitalarkivet pågår det nå en stor og nasjonal dugnad for å registrere personinformasjonen fra folketellingen 1920 slik at dette blir søkbart til tellingen publiseres 1. desember i år. Les mer om hvordan du kan delta i dugnaden