ENG
BERR0315

Åpent møte om Noark

Mandag 29. januar ble det avholdt åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen.

Det er snart 10 år siden Noark 5 kom. Mye har skjedd siden den gang. Vi vet at mye fungerer, men at det også er en del utfordringer. Noark skal evalueres av lovutvalget, men samtidig er Noark under kontinuerlig videreutvikling og forvaltning. Av hensyn til den videre forvaltningen av Noark er det viktig for Arkivverket å ha en god forståelse av behovene til offentlig forvaltning i dag og fremover, og hva som er de underliggende årsakene til dagens utfordringer.

For å belyse disse utfordringene avholdt Seksjon Dokumentasjonsforvaltning åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen mandag 29. januar klokken 10:00 - 14:30 i Arkivverkets lokaler på Sognsvann, Wergelandssalen.

Vi hadde en spennende dag med innlegg fra Norsk Arkivråd v/Tengs, IKA Kongsberg v/Høiaas, HiOA v/Sødring, Ciber v/Bould, Trondheim kommune, Byarkivet v/Caquet og Arkivverkets Espen Sjøvoll og Øivind Kruse. Timen vi hadde «åpen mick» ga viktige innspill til Arkivverkets videre arbeid. Vi publiserer en oppsummering av innspillene på hjemmesiden i løpet av februar.

Møtet var åpent for alle, og møte ble fullbooket med rundt 130 deltakere i salen, samt at godt over 150 personer fulgte med på livestreamingen av møtet.

Se møtet en gang til.

Last ned agendaen.

Det er også mulig å laste ned alle presentasjoner fra egen side. Følg lenken under.