ENG
IMG_4913

Til venstre ser du kirkebok som er under transkribering. Skjermen til høyre viser transkriberingsprogrammet Augustus. Foto: Tone Merete Bruvik

Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet

I løpet av første halvdel av 2020 vil alle kirkebøkene fra 1815-1900-tallet være søkbare i Digitalarkivet. Samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch utvides, men vi er fortsatt helt avhengig av bidrag fra våre mange frivillige.

Arkivverket inngikk i 2017 et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om transkribering. Våre samarbeidspartnere investerer mye tid og ressurser på å gjøre norske kilder mer tilgjengelig. Samarbeidet bidrar også til at viktige norske kilder blir gjort raskere tilgjengelig for folket. Første del av samarbeidet inkluderte en pilot hvor det ble laget søkbare registre til folketellingen 1891 og et lite utvalg med kirkebøker. Arkivverket sørget for de skannede bildene av materialet, mens de tre aktørene stod for avskriften. Før jul 2018 kunne vi dermed fortelle at dugnaden for folketellingen 1891 var ferdig, ettersom vi nå hadde resten av dataene fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch. Folketellingene 1891 kan du søke i her. 

Videre samarbeid 

IMG_5942
Til venstre ser du kirkebok for Korskirken mini B 4 1857-1866 som viser at barnet Helene Marie Cecilie ble døpt i 1859. På skjermen til høyre i bildet ser du at Helene Marie Cecilies dåp er søkt frem i Digitalarkivet. Foto: Tone Merete Bruvik


Arkivverket fortsetter nå samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch om avskrift av kirkebøker fra 1815-1900-tallet. Det betyr at i løpet av første halvdel av 2020 vil du finne alle kirkebøker for perioden 1801-1900-tallet søkbare. Det gode samarbeidet Arkivverket allerede har med frivillige, har gjort det mulig å ferdigstille transkriberingen av kirkebøker for perioden 1801-1814. Nå vil den store innsatsen fra Ancestry, MyHeritage og FamilySearch supplere arbeidet de frivillige har gjort, til stor glede for alle.

Avskriftene gjelder

 • døpte for perioden 1815-1929
 • viede 1815-1960
 • døde og begravde 1815-1927

Vi ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken.

Dataene vil bli publisert hos Ancestry, MyHeritage og FamilySearch i tillegg til Digitalarkivet. Alle må respektere norsk lovverk og Arkivverkets etablerte regler for publisering av skannede og transkriberte kirkebøker. 

Arkivverket og de frivillige nå og i fremtiden

Gjennom godt samarbeid med frivillige gjennom en årrekke, har Arkivverket allerede en hel del ferdigtranskriberte kirkebøker tilgjengelig for søk i Digitalarkivet. Disse vil ikke bli erstattet. Dataene som Ancestry, MyHeritage og FamilySearch bidrar med skal kun publiseres der vi mangler data. Samtidig har vi en pågående dugnad om transkribering av begravde og dødfødte fra 1900-1929. Arbeid som pågår der skal fortsette. Annet pågående arbeid med transkriberinger av kirkebøker i frivillig regi kjenner ikke Arkivverket til. Vi vil derfor oppfordre til å ta kontakt med oss om arbeid dere er i gang med og vil dele i Digitalarkivet: [email protected]

Selv om lister over døpte, viede og begravde nå blir skrevet av og blir tilgjengelig i Digitalarkivet, er vi fremdeles helt avhengig av samarbeidet med frivillige framover. Det pågår en dugnad for å få folketellingen 1920 ferdig transkribert innen desember 2020. Mange er med, men vi trenger flere om vi skal nå målet om 2 649 775 søkbare personer. 

Vårt første prosjekt med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch viste god kvalitet på avskriftene, men det var også noe varierende kvalitet for de ulike tidsperiodene. Dette skyldes blant annet dårlig skrift og dårlig kvalitet på kirkebøkene. Samtidig er det ikke alle opplysninger fra kirkebøkene som blir skrevet av, så som stilling/yrke og f.eks. faddere i dåpslister. Vi vil derfor bli veldig glade for hjelp til både supplering og forbedring av dataene.

Oppfordringen til alle våre frivillige er derfor tredelt:

 1. Meld fra til [email protected] om kirkebøker dere holder på å registrere og som dere ønsker å publisere på Digitalarkivet.
   
 2. Delta i dugnaden om å få folketellingen fra 1920 ferdig søkbar til desember 2020  
   
 3. Bli med i dugnad på å forbedre og supplere kirkeboksdataene som Ancestry, MyHeritage og FamilySearch har bidratt med. Mer informasjon kommer når det nærmer seg. 
   

Øvrige spørsmål eller kommentarer?

Renathe Johanne Wågenes, koordinator for AMF-samarbeidet, epost: [email protected]

Anette Skogseth Clausen, fagdirektør Tilgjengeliggjøring, epost: [email protected]