ENG
å dele broderlig

Å dele broderlig

Ny bok i Riksarkivarens skriftserie: Å dele broderlig. Det dansk-norske arkivspørsmålet 1945-2000. Forfatter er Alfhild Nakken.

Etter mer enn fire hundre år i union skilte Danmark og Norge lag i 1814. Å dele arkivene etter den felles sentraladministrasjonen i København viste seg å bli særdeles tidkrevende og vanskelig. I mellomkrigstiden vakte saken sterkt engasjement blant norske politikere, som ville ha et nasjonalt oppgjør med Danmark. I slutten av 1930-årene, da stemningen hadde roet seg, utvekslet landene arkiver, men resultatet var ikke endelig.

å dele broderlig

Å dele broderlig. Det dansk-norske arkivspørsmålet 1945-2000 handler om sakens siste fase. Forfatteren viser hvorfor spørsmålet trengte enda femti år på å bli avklart, selv om det ikke lenger skapte politisk splid landene imellom. Ett av hindrene var nye og vidtgående norske ønsker som vanskelig lot seg forene med moderne arkivprinsipper. En annen årsak var danske politikeres langvarige strev med å finne en løsning på det islandske kravet om å få tilbake håndskrifter fra Danmark. Først nesten to hundre år etter 1814 kom partene fram til en endelig løsning på arkivspørsmålet, en løsning preget av kompromiss og gjensidig forståelse.

Å dele broderlig er utgitt som nr. 45 i Riksarkivarens skriftserie.

Alfhild Nakken er seniorrådgiver i Forskningsseksjonen. I 2006 publiserte hun boka Å holde på sitt. Det dansk-norske arkivspørsmålet i mellomkrigstiden.

Boka kan bestilles på e-post til bokbestilling@arkivverket.no 

Pris kr 250,-. Porto kommer i tillegg.