BERR0315

Workshop om veiledning i digital arkivdanning og arbeidet med langtidsbevaring

Type:
Kurs
Når:
7. desember, 10:00 - 14:30
Hvor:
Riksarkivet, Wergelandssalen, Folke Benadottes vei 21 , oslo

Påmelding innen 4. desember til Helena Eriksson, heleri@arkivverket.no. Opplys om eventuelle allergier.

Program

Kaffe fra 09.30

10.00 - 10.05 Ellen Røsjø: Velkommen

10.05 - 10.50 Anja Jergel Vestvold: Presenterer veiledningen Arkivdanning og bevaring av privatarkiv fra en SAMDOK-arbeidsgruppe og bidrar med erfaringer fra arbeidet og fra privat sektor.

10.50 - 11.00 Spørsmål og kommentarer.

11.00 - 11.45 Tor Are Johansen: Arbeiderbevegelsens arkiv sitt arbeid overfor arkivskapere i fagbevegelsen for å sikre at det kan bli arkiver å bevare.

11.45 - 11.55 Spørsmål og kommentarer.

1155 - 1240 Enkel lunsj

12.40 - 13.25 Sigrun Rasmussen: Offentlig arkivregelverks overføringsverdi for private virksomheter.

13.25 - 13.35 Spørsmål og kommentarer.

13.35 - 14.30 Diskusjon og oppsummering.