Gammel platebro fra 1812 på Byvegen ved Søfteland i Os kommune, Hordaland.
Broer i samfunnets tjeneste gjennom 200 år. Nederst er en gammel platebro fra 1812 på Byvegen ved Søfteland i Os kommune, Hordaland. Alle broene mellom 1812 og i dag har hvilt på det samme fundamentet (brokar med plater mellom). Over den gamle broen ligger i dag E-39. Foto: Yngve Nedrebø

«Vel og forsvarligen i Alle Maader»

Kulturminnedagene 2017 markeres over hele landet mellom 9. og 17. september. Årets tema er «Kulturminner i samfunnets tjeneste».  

Type:
Foredrag
Når:
13. september, 18:00 - 19:00
Hvor:
Bryggens Museum, auditoriet, Dreggsalmenningen 3 , bergen
Platebro fra 1806
Platebro fra 1806 ved E-39 mellom Vadheim (Høyanger kommune) og Sande (Gaular kommune) i Sogn og Fjordane. Foto: Yngve Nedrebø

Det har vokst frem en forståelse for at gamle veier og broer har stor kulturminneverdi. Statens vegvesen har tatt ansvaret også for de gamle perlene. Gamle norske veier har fått priser både nasjonalt og internasjonalt. Arkivdokumentasjonen fra disse veiprosjektene finnes i Arkivverket og vi vil derfor også markere kulturminnedagene! I samarbeid med Bymuseet i Bergen tilbyr Arkivverket derfor et foredrag av statsarkivar Yngve Nedrebø. Mellom 1790 og 1823 ble det bygget mange broer og veistrekninger som i dag regnes blant våre fineste kulturminner. Etter å ha saumfart arkivene presenterer statsarkivar Yngve Nedrebø prosessene, utviklingen og resultatene av denne innsatsen. 

Foredraget vil kunne ha stor interesse for alle som er opptatt av kulturminnevern. Foredraget vil bli streamet. 

Hvelvingsbro fra ca. 1900
Hvelvingsbro fra ca. 1900 ved E-39 mellom Vadheim (Høyanger kommune) og Sande (Gaular kommune) i Sogn og Fjordane. Foto: Yngve Nedrebø